Tegemist on esimese toidupatogeenide toiduohutuse riskihinnanguga Eestis. Uurimus käsitleb oluliste zoonootiliste ehk loomadelt inimesele ülekanduvate patogeenide riske toidu tootmise, töötlemise ja tarbimise ahelas. 

"Õnneks leidsime, et uuritud toidukategooriate puhul Eesti tarbijad väga muretsema ei pea, sest toiduohutuse riskid Eesti toodetega seonduvalt on väga madalad kuni madalad," vahendab Eesti Maaülikooli kommunikatsioonispetsialist Marge Kohtla Maaülikooli toiduhügieeni professori Mati Roasto selgitust.  
 
Kõrge riski kategooria toidud on näiteks värske linnuliha, pika säilimisajaga vaakumpakendatud ning modifitseeritud gaasikeskkonda pakendatud söömiseks valmis liha- ja kalatooted ning näiteks toores veiseliha ning toorpiim. 

"Imporditud värske kana-broileriliha osutus oluliselt suuremal määral kampülobakteritest saastunuks, millest järeldati, et imporditud kana-broileriliha omab Eesti inimeste kampülobakterioosi haigestumisel suuremat rolli kui kodumaist päritolu kana-broileriliha," ütles Roasto, kelle sõnul kinnitasid seda ka haigustekitajate ravimresistentsuse uuringud.

Riskihindamise projekti tulemusena leiti, et uuritud toidupatogeenide levimus Eesti päritolu kõrge riski kategooria toitudes oli madal, samuti oli madal termofiilsete kampülobakterite ning L. monocytogenes arvukus Eesti päritolu tooraines ning toidus. 

Uurimustulemuste kokkuvõttes märkisid maaülikooli teadlased, et tarbides Eesti päritolu toitu on konkreetsete patogeenidega seonduvad toiduohutuse riskid väga madalad kuni madalad.

Roasto kinnitusel näitab see Eesti toidu tootjate, töötlejate ning teiste toidu käitlejate heal tasemel tootmishügieeni ning enesekontrolliprogrammide toimimist, samuti toiduhügieeni ja ‑ohutuse alase õppe ning riiklike toidu kontrolli institutsioonide head taset Eestis. 

"Samas tuleb valmis olla uuteks väljakutseteks, kuna patogeenid arenevad pidevalt ja kiiresti – mikroorganism, mis varasemalt oli mitte-patogeenne võib täna olla inimese tervist tõsiselt ohustav ning võib ajas muutuda veelgi ohtlikumaks. Heaks näiteks on kolibakter," rääkis Roasto.

Toiduohutuse riskide hindamise projektis lähtuti proovide kogumisel potentsiaalsetest kõrge riskikategooria toitudest, mis teadusandmete alusel mõjutavad rahvatervist kõige enam.

Uuritavateks patogeenideks olid termofiilsed kampülobakterid, L. monocytogenes ning verotoksiline E. coli. Uurimisobjektiks olnud haigustekitajad kuuluvad 2013. aastal Euroopa Liidus viie enim zoonootilisi ehk loomadelt inimestele üle kanduvaid haigusi tekitanud patogeeni hulka.

Termofiilsete kampülobakterite tõttu haigestub Euroopas aastas 215 000 inimest ning see läheb Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO)  statistika kohaselt maksma miljardeid eurosid. Toidust tingitud verotoksilise E. coli ning L. monocytogenes haigusjuhtumeid esineb tunduvalt vähem, kuid L. monocytogenes on toidumürgistusi esilekutsuvatest patogeenidest kõige raskemini kulgevate infektsioonide põhjustaja ning hõlmab üle viiendiku kõikidest toiduga ülekanduvate haiguste surmaga lõppevatest juhtudest. 

2011. aastal Saksamaalt alguse saanud verotoksilise E. coli haiguspuhangus nakatus ligi 4000 inimest 16 riigist, kellest 55 surid. Tootjatele ja tööstusele tekitatud kahju hinnati ligi 1,3 miljardile dollarile.