Tallinna ringkonnakohus jättis tänase, 6. aprilli otsusega Harju maakohtu 15. detsembri otsuse Rasmus Vesiloo süüdistuses KarS § 121 (kehaline väärkohtlemine - toim.) järgi muutmata ning kaitsja ja kannatanu esindaja apellatsioonid rahuldamata, teatas kohtu pressiesindaja Delfile.

Ringkonnakohus nõustus täielikult maakohtu otsuse põhjenduste ja järeldustega ning leidis, et esitatud apellatsioonid ei anna alust maakohtu otsuse tühistamiseks.

Otsus on jõustumata ja selle võib vaidlustada 30 päeva jooksul.

Tallinna ringkonnakohus arutas esimest korda tänavu 16. märtsil Rasmus Vesiloo ja Triin Tulevi kohtuasja, mis detsembris Harju maakohtus juba sai esialgse otsuse.

Toonase otsuse kaebasid edasi mõlemad pooled. Rasmus Vesiloo kaitsja Aadu Luberg polnud rahul otsusega terviklikult ning seetõttu taotles ta selle tühistamist täies ulatuses ja Vesiloo õigeks mõistmist. Maakohus oli Vesiloole mõistnud karistuseks tingimisi vangistuse üheksa kuud kolme aasta pikkuse katseajaga.

Triin Tulevi esindaja Maria Mägi-Rohtmets taotles apellatsioonis Harju maakohtu otsuse osaliselt tühistamist ja seda tsiviilhagi puutuvas osas. Kuigi Mägi-Rohtmets oli taotlenud maakohtult, et Vesiloo peaks Tulevile maksma 20 000 eurot, mõistis kohus toona välja vaid 3500 eurot. Nüüd sooviti tsiviilhagi rahuldamist täies ulatuses.

Maakohtu otsuse kolmas osapool ehk asja menetlenud põhja ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold ütles, et prokuratuur jäi maakohtu otsusega üldjoontes rahule ning seetõttu prokuratuur selle peale apellatsiooni ei esitanud.

Harju maakohtus otsustas detsembris oma endise elukaaslase Triin Tulevi peksmises kahtlustatava Rasmus Vesiloo mõista süüdi ja mõistis mehele tingimisi vangistuse üheksa kuud kolme aasta pikkuse katseajaga.

Tulevi väitel peksis mees teda ajal, mil naine oli rase, ning lootele osaks saanud raskete vigastuste tõttu pidi Tulev lapsest loobuma.

Vesilood süüdistati karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist. Kohus mõistis Vesiloo süüdi peamiselt Triin Tulevi ütluste põhjal, mida hinnati põhilises osas usaldusväärseks. Sellele lisandusid ekspertiisiaktid, mille järgi oli Vesiloo kuriteo toimepanemise ajal tavalises alkoholijoobes.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid