Kus kohas on siin õiglus? Midagi on meie riigis ikka väga paigast ära, kui vaatamine on suurem kuritegu kui vägistamine. Loomulikult on mõlemad karmid kuriteod, aga kui küsida, kumma sooritajad tuleks enne luku taha panna, siis on vist kõik nõus, et pigem viimase?

Ühel juhul on inimene lihtsalt pervert, aga teisel juhul on kellegi kallal tahtlikult ja otseselt rakendatud nii vaimset kui ka füüsilist vägivalda. Kuidas on võimalik, et esimesel juhul minnakse vangi, aga teisel mitte?