Toonase otsuse kaebasid edasi mõlemad pooled. Rasmus Vesiloo kaitsja Aadu Luberg polnud rahul otsusega terviklikult ning seetõttu taotles ta selle tühistamist täies ulatuses ja Vesiloo õigeks mõistmist. Maakohus oli Vesiloole mõistnud karistuseks tingimisi vangistuse üheksa kuud kolme aasta pikkuse katseajaga.


Triin Tulevi esindaja Maria Mägi-Rohtmets taotles apellatsioonis Harju maakohtu otsuse osaliselt tühistamist ja seda tsiviilhagi puutuvas osas. Kuigi Mägi-Rohtmets oli taotlenud maakohtult, et Vesiloo peaks Tulevile maksma 20 000 eurot, mõistis kohus toona välja vaid 3500 eurot. Nüüd soovitakse tsiviilhagi rahuldamist täies ulatuses.

Maakohtu otsuse kolmas osapool ehk asja menetlenud põhja ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold ütles, et prokuratuur jäi maakohtu otsusega üldjoontes rahule ning seetõttu prokuratuur selle peale apellatsiooni ei esitanud.

„Maakohus mõistis süüdistatava kuriteos süüdi ja karistas teda tingimisi vangistusega, nagu ka prokuratuur taotles. Oma lapseootel elukaaslase peksmine on tõsine kuritegu ja seetõttu ei tulnud rahaline karistus kui kõige kergem karistusliik kõne alla,“ sõnas Jaanhold.

„Samas on Rasmus Vesiloo varem kriminaalkorras karistamata ning seetõttu oli põhjendatud talle tingimisi vangistuse määramine, mitte karistuse kohene täitmisele pööramine. Kohtu mõistetud karistus oli siiski mõnevõrra leebem, kui prokuratuur taotles, sest kohtu hinnangul polnud kannatanu vastu kasutatud vägivald nii intensiivne, kui süüdistuses kirjas,“ lisas ta.


Kohus teeb otsuse teatavaks 6. aprillil.

Harju maakohtus otsustas detsembris oma endise elukaaslase Triin Tulevi peksmises kahtlustatava Rasmus Vesiloo mõista süüdi ja mõistis mehele tingimisi vangistuse üheksa kuud kolme aasta pikkuse katseajaga.

Tulevi väitel peksis mees teda ajal, mil naine oli rase, ning lootele osaks saanud raskete vigastuste tõttu pidi Tulev lapsest loobuma.

Vesilood süüdistati karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist. Kohus mõistis Vesiloo süüdi peamiselt Triin Tulevi ütluste põhjal, mida hinnati põhilises osas usaldusväärseks. Sellele lisandusid ekspertiisiaktid, mille järgi oli Vesiloo kuriteo toimepanemise ajal tavalises alkoholijoobes.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid