Kokku kirjutas tänavu e-etteütlust 4225 inimest, kellest vigadeta vastuse saatis ära üksnes viis inimest.

Siin etteütluse õige kirjapilt:

Täna, emakeelepäevaeelsel reedel, kui muusika-aasta kevadiste dolce'de ja forte'de valjus on MP3-mängijas maha keeratud, kontsentreerun raadiodiktori kristalsele häälele. Võib vaid küsida, kas aasta artistide ja parimate uustulijate hulgas on ka uusi Mozarteid ja Pärte.
"Ah, tahaks juba kuulata Tšaikovski esimest klaverikontserti b-moll," õhkaks apteeker Melchiorgi, võttes vastu nohus olevaid e-residente.
Mis seal ikka, käin hommikuti duši all, võtan aeg-ajalt nuhvli, oma nutika abimehe, ja kasutan sellegagi töötades kogu aeg kauneimat eesti keelt.

Paralleelvõimalused:

muusikaaasta / muusika-aasta
mp3-mängijas / MP3-mängijas
otsekõne lõpus võib olla kas hüüumärk või koma
klaverikontserdi nimetust võib kirjutada nagu üldnimetust väikeste tähtedega või nagu pealkirja, st esimene sõna suurega ja jutumärkides
nuhvli, oma nutika abimehe, ja kasutan... / nuhvli - oma nutika abimehe - ja kasutan...

Kontrollsüsteem oli leebe üleliigsete reavahetuste, tühikute ning erinevate jutumärgivormide suhtes.

Võitjad kuulutatakse välja "Uudis+" saates algusega kell 12.15.

Kõik osalejad kirjutasid etteütluse Vikerraadio koduleheküljele ilmunud aknasse. Kõige kiiremini täiesti korrektse teksti saatnud kuulajad on võitjad. Lisaks üldvõitjale premeeritakse eraldi kategooriate võitjaid ja kõigi osalejate vahel loositakse samuti välja auhind. Peaauhind on tahvelarvuti, lisaks saavad parimad raamatupoe kinkekaardid.

Korraldajad julgustasid emakeeleõpetajaid e-etteütlust läbi viima emakeeletunnis, aastate jooksul on seda üha rohkem tehtud. Eelmisel aastal jõudis Vikerraadioni 4319 etteütlust, tänavu 4225. Kaheksa aasta jooksul on kokku kirjutatud umbes 17 700 e-etteütlust.

Vikerraadiol on palju kuulajaid Eestist kaugemalgi, sestap oli tänavu kaheksandat korda toimuval e-etteütluse võistlusel uus kategooria välismaal elavatele eestlastele. Lisaks selguvad võitjad veel neljas jaos: õpilased, täiskasvanud, filoloogid ja emakeeleõpetajad ning muu emakeelega inimesed.

Kell 10.05 alanud "Huvitaja" saates andsid Maris Jõks ja Peeter Päll kirjutajatele veel viimaseid juhiseid. Etteütluse tekst loeti ette kell 10.30. Arvesse lähevad kõik enne kella 11 saabunud etteütlused.

2015. aasta e-etteütluse teksti koostasid Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja-vanemteadur Peeter Päll, Postimehe keeletoimetaja-korrektor Maris Jõks, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige Edward Kess ning Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik.

E-etteütlust korraldavad koostöös Vikerraadio, Eesti Emakeeleõpetajate Selts ning haridus- ja teadusministeerium.