Jaagu ema Heli Madison kasvatab poega Josephit, Jaagu venda, kes on sügava puudega ja vajab ööpäevaringset hooldust. Perekond elas Josephi pensionist, ema 70-eurosest hooldajatoetusest ja vanaema pensionist – kuna sellest aga kõigi kulude katmiseks ei piisanud, taotles Heli Madison oma Albu vallalt toimetulekutoetust. Albu vald aga keeldus talle seda määramast, leides seadusele viidates, et perekonna ülenejad ja alanejad sugulased peavad üksteist üleval pidama. Heli Madison andis asja kohtusse ja see jõudis riigikohtuni välja. Sealt naine küll lõplikku reaalset otsust ei saanud, aga Albu vald mõtles pärast kogu protsessiga kaasnenud meediakära ümber ja naine hakkas toetust saama.

Heli Madison kirjeldas tollal, kui keerulistes tingimustes tuli tal üksinda Josephit hooldada. Olukorras, kus tal polnud vanas majas elades sooja vett, aga ka näiteks pojaga liikuma pääsemise võimalust – kasvõi arsti juurde minekuks. Et tema teine poeg oli juba tollal tegev Albu vallavolikogus, Heli Madison tollal ajakirjandusele ei maininud.

Artiklitele reageerisid tollal just venekeelse Delfi lugejad, kes leidsid, et perekonda on koheldud ebaõiglaselt ja nõudsid toimetuselt Heli Madisoni kontonumbrit, et teda toetada. Kohe esimesel õhtul tegid naisele ülekande 44 RusDelfi lugejat, kes kandsid üheskoos naise arvele üle 800 euro. Annetajate arv tõusis naise sõnul lõpuks 140 inimeseni, mis aga kokkukogutud üldsumma oli, Madison enam avalikustada ei tahtnud. Küll aga mainis ta, et selle eest said tasutud võlad, soetatud soojaveeboiler jms. Ehk tänu sellele saadi palju paremale järjele.

Nagu teada, on Jaak Madison oma kommentaarides samal ajal puudutanud ka Eesti venekeelseid inimesi. Näiteks oma kunagises sotsiaalmeedias esitatud sõnavõtus, kus ta kommenteeris 2014. aasta kevadest pärit artiklit, mis rääkis Eestis elavatest venelastest, järgmiste sõnadega: "Paraku on tõsiasi, millest alles nüüd hakatakse ka laiemalt aru saama ning tunnistama, et on vaja rahvuslikku puhastust, mis looks eelduse, et ülekaalu saavutaksid venelaste hulgas just need eestimeelsed :)"

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid