faktikontroll

Neljapäeva pärastlõunal sai teatavaks, et Minskis lepiti kokku vaherahu, mis algab 15. veebruaril. Seega Laaneots eksis?

Ida-Ukraina sõjategevust on ka varem püütud diplomaatilisel teel lõpetada. Asjaolu, et seda tuleb teha jälle, näitab, et Laaneotsal on õigus. Ja et ei ole. Sest kokku ju lepiti. Seega sõltub kõik perspektiivi pikkusest ja sellest, millist lauset kontekstist välja rebida.