Merendusnõukoja president viitseadmiral Tarmo Kõuts kirjutas avaliku kirja valitsusele, kus juhib tähelepanu, et ministeeriumi poolt koostatud konkursi tingimustest jääb mulje, et otsitakse pelgalt võimekat administraatorit.

"Veeteede ameti tegevusest tegevusest sõltub Eesti merenduse kvaliteet ja rahvusvaheline autoriteet. Peadirektor on Euroopa Meresõiduohutuse Administratsiooni nõukogu liige ja otsene persoon, kellega suhtlevad teiste mereriikide administratsioonide juhid," rõhutas Kõuts kirjas.

Kõutsi sõnul on veeteede ameti juhataja kompetentsis esikohal alati inimelude ohutuse tagamine Eesti lippu kandvatel laevadel, eelkõige reisiparvlaevadel, mille pardal võib üheaegselt olla üle 2500 reisija.

"Seega on veeteede ameti juhil väga suur vastutus, mis eeldab lisaks haridusele, juhtimisvõimele ja keelteoskusele ka tippkompetentsi merelt ehk arvestatavat kaugsõidukapteni või vanemmehaaniku praktikat."

Veeteede ameti senine peadirektor Andrus Maide avaldas eelmise aasta lõpus soovi lahkuda sellelt ametikohalt alates 2. märtsist. Maide asus peadirektoriks 1. märtsil 2000. aastal.

Tarmo Kõutsi kiri muutmata kujul:

8.jaanuaril kuulutas Riigikantselei välja konkursi Veeteede Ameti (VTA) peadirektori ametikohale.

Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) oli eelnevalt edastanud Riigikantseleile oma nägemuse peadirektori kandidaadile esitatavatest nõuetest.

Kandidaadilt eeldatakse piisavat juhtimiskogemust, haridust ning inglise ja vene keele oskust. Eelistatakse vähemalt 3-aastase organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemusega, magistrikraadiga või vastava kvalifikatsiooniga ning heade sisuliste teadmistega VTA tegevusvaldkonnast kandidaati.

MKM poolt koostatud konkursi tingimused jätavad mulje, et otsitakse pelgalt võimekat administraatorit. See näitab kuivõrd kaugel on riigiametnikud Eesti merenduse arendamise tegelikest vajadustest. Ja küsimus pole üksnes ametnikes vaid ka Riigikogu liikmetes, mida tuleb eelseisvatel valimistel kindlasti arvestada.

Meenutagem, et Veeteede Ametis töötavad merendusspetsialistid ja isegi asjatundmatult positsioonilt on selge, et seda peab juhtima eelkõige kõrget merendusalast kompetentsi ja praktilist kogemust omav isik. 

Eesti on Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) liikmesriik. VTA tegevusest sõltub Eesti merenduse kvaliteet ja rahvusvaheline autoriteet. Peadirektor on Euroopa Meresõiduohutuse Administratsiooni nõukogu liige ja otsene persoon, kellega suhtlevad teiste mereriikide administratsioonide juhid nii Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO), kui teiste meresõiduga seotud organisatsioonide üritustel.
Lugupeetud täitevvõimu esindajad!

Juhime teie tähelepanu, et VTA peamiseks ülesandeks ei ole ainult ohutu veeliikluse korraldamine Eesti merealadel, nagu märgib konkursi teade, vaid esikohal on alati inimelude ohutuse tagamine Eesti lippu kandvatel laevadel, eelkõige reisiparvlaevadel, mille pardal võib üheaegselt olla üle 2500 reisija.

Seega on Veeteede ameti juhil väga suur vastutus, mis eeldab lisaks haridusele, juhtimisvõimele ja keelteoskusele ka tippkompetentsi merelt ehk arvestatavat kaugsõidukapteni või vanemmehaaniku praktikat.
Palume tungivalt sellega arvestada.

Eesti Merendusnõukoja ülesandel Viitseadmiral Tarmo Kõuts
Merendusnõukoja president

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid