Põhja ringkonnaprokurör Saskia Kask selgitas, et 23. detsembril avaldati nihilist.fm keskkonnas 85 000-tähemärgiline kirjutis, mis koosnes suures osas räigetest ja detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel ehk laste vägistamisest.

"Üks inimene teatas sellise kirjutise ilmumisest prokuratuurile ja palus seisukoha võtta," ütles Kask.

"Kuna Eesti õigusruumis on keelatud kujutada lapsi pornograafilistes situatsioonides mitte üksnes videos ja fotodel, vaid ka kirjutistes, alustati asjaolude selgitamiseks menetlust," ütles Kask. "Politsei vestles kirjutise eeldatava autoriga ning palus tal teksti esialgu veebist eemaldada."

Prokurör märkis, et sõna- ja loomevabadus on Eesti Vabariigis üks põhiõigusi, ent selle õiguse realiseerimisel ei tohi minna vastuollu seadustega.

"Pornograafia on seaduse mõistes selline kujutamisviis, mis teisi inimlikke seoseid kõrvale või tahaplaanile jättes toob labaselt ja pealetükkivalt esiplaanile just seksuaalsed toimingud," selgitas Kask.

Prokuröri sõnul ei tegele politsei ega prokuratuur kirjandusteaduslike hinnangute andmisega, seetõttu edastati kirjutis seisukoha võtmiseks kultuuriministeeriumi juures tegutsevale ekspertkomisjonile. Kask ütles, et asja edasine käik selgub pärast komisjoni otsuse tegemist.

Kultuuriministeeriumist öeldi Delfile, et politseile vastamise tähtaeg on 22. jaanuar.

"Politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitseteenistus on palunud komisjonil kõnealuse materjaliga tutvuda ja anda sellele oma hinnang," ütles ministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Katrin Arvisto.

Arvisto sõnul annab komisjon politseile hinnangu, kas kõnealune kirjutis sisaldab materjali, mis on pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste levikut reguleeriva seaduse järgi keelatud.

Komisjoni koosseisu kuuluvad Tõnu Seil ja Hillar Sein kultuuriministeeriumist, Kristel Haiba-Rillo haridus-ja teadusministeeriumist, Tõnu Poopuu ja Marion Pajumets sotsiaalministeeriumist, Heiki Ernits Eesti Kinoliidust, Peeter Laurits Eesti Kunstnike Liidust, Malle Hallimäe Eesti Lastekaitse Liidust, Pille Alaver politsei- ja piirivalveametist ning Erik Mandre Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioonist.