"Rahvusarhiiv on hinnanud riigikogu töö käigus tekkivate dokumentide väärtust 26. juuni 2014 hindamisotsusega nr 47, seejuures andnud riigikogu komisjonide koosolekute protokollidele koos lisadega arhiiviväärtuse. Komisjonide koosolekute helisalvestisi riigikogu dokumentide loetelu seni ei ole sisaldanud. Seetõttu pole rahvusarhiiv salvestisi ka hinnanud – ei arhiiviväärtuslikuks ega arhiiviväärtusetuks," teatas rahvusarhiiv täna pressiteates.

Rahvusarhiiv rõhutab siinkohal, et parlamendi komisjonide koosolekute helisalvestiste säilitamine on arhiivis võimalik ja arvestades avalikkuse suurt huvi – ilmselt ka mõistlik. Seega on rahvusarhiiv valmis omistama helisalvestistele arhiiviväärtust ja neid riigikogult üle võtma.

Rahvusarhiivi hinnangul tasuks riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu edasisel menetlemisel kaaluda ka tulevikus tekkivate helisalvestiste käsitlemist dokumentidena ning nende väärtuse üle otsustamist rahvusarhiivi ja mitte riigikogu ülesandena.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste rääkis eile riigikogus hävitamist õigustades, et rahvusarhiiv ei pea helisalvestiste säilitamist vajalikuks ega soovi neid enda kogudesse.