"Tõepoolest, Vene Föderatsiooni relvajõudude aktiivsus, sh õhujõudude aktiivsus on viimastel nädalatel olnud Läänemere regioonis märkimisväärne. Me oleme fikseerinud muu hulgas näiteks strateegiliste pommituselennukite lende, mis ei ole kindlasti meie regioonis tavalised ega igapäevased. Ma leian, et need manöövrid on agressiivsed ja ebavajalikud, need on provokatiivsed ja loomulikult Eesti käitub vastavalt," ütles Mikser täna riigikogu infotunnis talle esitatud Vene lennukitega seotud küsimusele vastates.

Mikseri sõnul käitutakse tavaliselt sellistes olukordades nii, et olles rikkumise tuvastanud, esitatakse Vene Föderatsioonile ka tavakohane noot.

"Kui on tegemist lendudega rahvusvahelises lennukoridoris, siis me vajaduse korral identifitseerimise ka visuaalselt need lennuvahendid. On tõsi, et viimastel nädalatel on märkimisväärselt palju tuvastuslende tehtud – lende on teinud nii NATO liitlased Balti õhuturbe raames kui ka teised regiooni riigid –, et selliseid lende tuvastada, identifitseerida," lisas Mikser.

Mikser rõhutas veel, et julgeolekuolukord meie regioonis ja Euroopas laiemalt on viimase aasta jooksul muutunud märksa pingelisemaks, kuid samal ajal meie enda investeeringud oma riigi kaitsesse, aga ka väga hea ja tõhus koostöö meie NATO liitlaste ja regionaalsete partneritega on tegelikult muutnud Eesti julgeolekut tunduvalt kindlamaks.

"Nii et vaatamata selle rahvusvahelise olukorra pingestumisele ma usun, et Eesti inimesed saavad, võivad ja ka peaksid tundma ennast täna turvaliselt," lisas minister.

Eile, 9. detsembril kell 17.05 sisenes ilma loata Eesati õhuruumi Venemaa Föderatsiooni luurelennuk IL-20.

Välisministeerium kutsub täna välja Venemaa suursaadiku Eestis Juri Merzljakovi ja edastab talle protestinoodi.

Lennuk viibis vähem kui minuti jooksul Osmussaarest loodesse jäävas Eesti õhuruumi osas umbes 0,4 kilomeetri sügavuselt. Venemaa Föderatsiooni lennuki transponder oli välja lülitatud ning lennukil puudus lennuplaan, kuid oli Eesti lennuliiklusteenistusega raadiosides.

Piiririkkumise registreeris Eesti õhuväe õhuoperatsioonide juhtimiskeskus Ämaris. Juba õhus olevad Ämaris baseeruvad Saksa hävitajad Eurofighter tegid tuvastuslennu ning identifitseerisid piiririkkuja. Hiljem tegid sama õhusõiduki tuvastamiseks tuvastuslennu ka Šiauliais baseeruvad Kanada hävitajad CF-18.