6. oktoober 2014 21:40 kirjutas Varro Vooglaid
>:@saptk.ee

Esiteks tahan kogu meie sihtasutuse meeskonna poolt südamest tänada kõiki
neid tuhandeid inimesi, kes tulid eile Toompeale meie ühisele meeleavaldusele perekonna ja demokraatia kaitseks!

Hindan väga ka nende inimest osalemist, kes olid meiega mõtteis ja
palveis. Palun võtke vastu minu suur ja südamlik tänu!

Minu meelest oli meeleavaldus suur kordaminek, väga liigutav oli ainuüksi see, et inimesed olid tulnud kõikidest maakondadest ning et eestlased ja venelased seisid nagu vennad ja õed külg-külje kõrval ühiselt kallite väärtuste kaitsel.

Usun, et meeleavaldusega saatsime riigikogu liikmetele väga selge sõnumi,
et me ei lepi perekonna ja abielu ning meie ühiskonna alusväärtuste moonutamisega. Nüüd jääb üle loota, et poliitikud seda ka kuulda võtavad. Kas võtavad või ei võta, see selgub juba lähipäevil.

Kõigi meeleavalduse sõnavõttude videod saavad peagi valmis ning siis
saadan need ka Teile. Ent algatuseks saadan viited meeleavalduse piltidele
(LINK
) ja minu sõnavõtu videole
(LINK
).

Palun jagage meie meeleavalduse pilte ja videoid, et aidata seista
vastu meedia püüdlustele kujundada toimunust pahatahtlikult moonutatud kuvandit.

Lisaks eelnevale tahan Teile kirjutada mõned sõnad selle kohta, mis saab
edasi.

Nagu Te tõenäoliselt teate, toimub kooseluseaduse eelnõu 2. lugemine
riigikogus teisipäeval, 7. oktoobril kell 10, ning kolmas ja viimane lugemine neljapäeval, 9. oktoobril kell 10.

Kui just lausvihma ei saja, siis lähen koos kolleegidega neil päevil
riigikogu ette, et lihtsalt seal loosungitega seistes väljendada vastuseisu püüdlustele suruda kooseluseadust vastu rahva tahtmist läbi. Kõik, kes saavad, on oodatud meiega liituma.

Lõpetuseks kutsun Teid veel kord kirjutama riigikogu liikmetele, et nad ei suruks kooseluseadust vastu rahva tahtmist läbi, sest see lõhestaks ühiskonda ja kaotaks väga paljude inimeste silmis usalduse riigivõimu esindajate vastu.

Saates kirja järgmisel aadressil, saavad selle kõik riigikogu liikmed:
riigikoguliikmed@riigikogu.ee@riigikogu.ee>

Palun, et kirjutaksite kasvõi napisõnalise kirja ning et sõnastaksite
selle küll nõudlikus, aga rõhutatult viisakas toonis. Kui Te ise ei jõua kirja koostada, võite kasutada minu kirja lõpus toodud näidisteksti, olgugi, et oma sõnadega kirjutamine on parem.

Ennekõike on oluline rõhutada, et me jälgime hoolikalt, kuidas kõik saadikud kooseluseaduse hääletusel käituvad ning peame seda meeles ka riigikogu valimiste eelsel ajal, jättes oma hääle andmata saadikuile, kes ei austa rahva tõekspidamisi ja tahet.

Oluline on, et saadaksite oma kirja ära nii pea kui võimalik! See on meie
viimane oluline samm võitluses kooseluseaduse läbisurumise vastu.

Teid veel kord tänades,

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

NÄIDISKIRI

Lugupeetud riigikogu liikmed!

Pöördun Teie poole, et paluda teil kui rahvaesindajail austada meie kultuuri alusväärtusi ning mitte hääletada kooseluseaduse poolt.

Nagu sai hiljutise uuringuga kinnitust, on 2/3 eesti ühiskonna liikmetest
kooseluseaduse läbisurumise vastu. Seega oleks teie poolt kooseluseaduse
vastuvõtmisele kaasaaitamine otseselt samm vastu rahva tahtmist.

Kinnitan teile, et jälgin tähelepanelikult, kuidas kõik saadikud
kooseluseaduse hääletusel käituvad ning pean seda riigikogu valimiste eelsel ajal kindlasti meeles, jättes oma hääle andmata neile saadikutele, kes ei austa meie kultuuri alusväärtusi ning perekonna ja abielu ideaale.

Lugupidamisega,

[Teie nimi]

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid