"Mulle meeldib tänane lähenemine, kus kõik inimesed maksavad makse ja need, kellel on lapsed, saavad lapsetoetust, vanemahüvitist ja ka maksusoodustusi. Lastele on meil tagatud ka tasuta arstiabi ja haridus ning mitmed muud teenused. Ehk teisisõnu annavad need inimesed, kellel lapsi ei ole või veel ei ole, ka täna makse makstes tuntava panuse laste kasvatamisse," vastas Palo Kütile.

"Lastetud ei tunne ennast diskrimineerituna, aga efekt on sama. Lisaks jäävad ära eetilised küsimused, sest pahatihti ei ole lastetus inimeste teadlik valik. Kokkuvõttes – täna kehtiv kord on solidaarsem ja sotsiaaldemokraatlikum," leidis Palo.

Kütt pani ette kehtestada mitte lastetusmaks, aga lastetoetuse maks inimestele, kelle ei ole lapsi või kes ei ole ka lapsendanud.

"See ei ole represseeriv maks," rääkis Kütt. See oleks tema sõnul lastetu inimese palgast näiteks pool protsenti fondi, mida kasutatakse laste kasvatamiseks ja see annaks lastetule inimesele moraalse õiguse saada tulevikus ka hoolekandeteenuseid. Teiste hulgas kehtiks see ka vanematele välismaal töötavate laste korral, keda ei ole omavalitsusel õnnestunud kätte saada.

Kütt rõhutas, et tegemist on tema enda idee ja ettepanekuga, mitte sotsiaalmisteeriumi ega Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ettepanekuga.