MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskus poolt algatanud ühiskampaania "Ukraina heaks!" raames kogutakse oktoobrikuu jooksul annetusi Ukraina sisepõgenikele ja konfliktis kannatanutele kolme humanitaarprojekti läbiviimiseks.

Annetused suunatakse suurimasse sisepõgenike sihtkohta Zaporižžja oblastisse inimeste esmatarbevajaduste katmiseks, toiduabina Luganski piirkonda ja meditsiiniabina kohalikele haiglatele ning konfliktis kannatanutele meditsiinilise abi tagamiseks ja nende perede toetamiseks.

"Eesti vabaühenduste eestvedamisel algav abikampaania annab võimaluse kõikidele Eesti inimestele anda oma panus ukrainlaste abistamiseks. Seda lisaks Eesti riigi antavale abile," sõnas välisminister Paet, tuues esile Eesti kodanikuühiskonna tugevust ja soovi ühiselt hädasolijaid aidata.

"Ka kõik teised vabaühendused, kellel on olemas kindlad humanitaarse eesmärgiga koostööplaanid, on teretulnud ühinema MTÜ Pagulasabi poolt koordineeritava abikampaaniaga," lisas Paet.

Välisminister sõnul on humanitaarolukord Ida-Ukrainas raske.

"Sisepagulaste arv kasvab päev päevalt. Viimastel andmetel on oma kodud pidanud jätma ligi 300 000 sisepagulast, kellest suur osa on naised, lapsed ja vanurid," selgitas Paet.

Välisministri teatel vajavad hädasolijad nii toidu- kui ka meditsiiniabi ning eluks esmavajalikku. Konfliktist on otseselt mõjutatud üle 5 miljoni inimese. Ligi kolmveerand kodudest lahkuma pidanud inimestest elavad lähedaste ja sõprade juures, kuid paljud on sunnitud elama ka nn kollektiivsetes keskustes ilma kütteta väga kesistes elamistingimustes. Samuti on olukord väga keeruline lasteasutustes. Suur puudus on toidust ning talve lähenedes muutub pagulaste olukord veelgi tõsisemaks – puudus on tekkidest, soojast riietusest, kütteseadmetest.

Ka teised Eesti vabaühendused on algatanud heategevuskampaaniaid Ukraina toetuseks. Eesti Punane Rist kogub annetusi Ukraina toetuseks ning Rahvusooper Estonia korraldab 20. oktoobril heategevusliku galakontserdi "Estonia Ukraina heaks", mille tulu läheb uue Estonia klaveri soetamiseks Slovjanski kaunite kunstide kooli õpilastele.

Eesti jätkab Paeti sõnul omalt poolt Ukraina abistamist nii lühiajaliste humanitaarsete vajaduste katmiseks kui pikaajalistes tegevustes lähtudes Ukraina vajadustest.

Alates Ukraina konflikti puhkemisest on Eesti andnud humanitaarabi kokku 325 000 euro ulatuses ning hiljuti toodi Eestisse ravile konfliktis viga saanuid. Samuti on Eestil plaanis saata ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR) vahendusel Ukrainasse 80 000 euro ulatuses toiduabi.

Veebilehel www.ukrainaheaks.ee on võimalik toetada kolme projekti ning jälgida nende teokssaamist. Hiljemalt novembris alustavad organisatsioonid Ukrainas abi andmisega.