Eelnõu kohaselt luuakse riigiportaali Eesti.ee kaudu taotletavale vajaduspõhisele õppetoetusele lisaks vajaduspõhine eritoetus, mis annab võimaluse saada toetust ka üliõpilastel, kelle pere majanduslik olukord on just viimasel ajal ootamatult halvenenud.

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski sõnul peab vajaduspõhine õppetoetus soodustama majanduslikult vähekindlustatud perest pärit üliõpilaste õpinguid. „Tudengil peab olema võimalus saada toetust ka siis, kui majanduslik olukord on halvenenud sedavõrd järsult, et see registrites ei kajastu. Sellisel juhul on kõige mõistlikum tuua taotlusprotsess üliõpilasele võimalikult lähedale ehk ülikooli,“ sõnas Ossinovski.

Eelnõuga kavandatava vajaduspõhise eritoetuse taotlusi hakkavad menetlema õppeasutused, kellel on võimalik küsida üliõpilaselt lisadokumente. Õppeasutus saab eritoetuse jaotamisel võtta arvesse seda, kui üks lapsevanem on loobunud oma last toetamast, või on lapsevanem või mõni teine tudengi pereliige jäänud ootamatult töötuks või kaotanud töövõime. Eelnõuga kavandatava vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot ja seda on võimalik taotleda kaks korda aastas.

Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel võetakse praegu aluseks perekonna eelmise kalendriaasta maksuandmed, taotlemine toimub portaali Eesti.ee kaudu. Vajaduspõhine eritoetus on mõeldud üliõpilastele, kelle sissetulek ületas registriandmete järgi vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel sissetuleku ülempiiri, kuid kelle majanduslik olukord on ootamatult halvenenud.

Õppetoetuse taotlemiseks piisab õppekava täitmisest 75% ulatuses senise 100% asemel

Eelnõu kohaselt saaksid edaspidi Eesti.ee kaudu taotletavat vajaduspõhist õppetoetust kõik täiskoormusel õppivad ehk õppekava vähemalt 75% ulatuses täitvad tudengid. Praegu on vajaduspõhist õppetoetust võimalik saada ainult tudengitel, kes täidavad õppekava normkoormusel ehk 100% ulatuses, mis tähendab, et ühel semestril mõne punkti saamata jäämisel võib üliõpilane jääda õppetoetusest ilma.

Alanud semestri esimese kolme nädala jooksul on saanud 3073 üliõpilast jaatava vastuse vajaduspõhise õppetoetuse taotlusele. Taotlust saab esitada Eesti.ee portaali kaudu kogu semestri vältel, toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.

Kui taotluse esitamisel tekib probleeme, võib küsida abi e-posti aadressil oppetoetused@hm.ee. Juhul, kui probleemiks on andmed õppekoormuse täitmise kohta, peaks tudeng pöörduma õppeasutuse poole.

Vajaduspõhise õppetoetuse süsteem rakendus eelmisel sügisel kõrgkooli sisse astunud üliõpilastele.

Vajaduspõhise õppetoetuse suurus sõltub perekonna eelmise kalendriaasta sissetulekust. Toetuse suurus on:

220 eurot, kui sissetulek pereliikme kohta oli väiksem kui 74,75 eurot;

135 eurot, kui sissetulek jäi vahemikku 74,76-149,50 eurot;

75 eurot, kui sissetulek oli vahemikus 149,51-299 eurot.

Enne 2013. aastat sisse astunud tudengitele jääb kuni 2015/2016. õppeaastani ehk õpingute nominaalaja lõpuni kehtima endine toetussüsteem.

Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise tingimustega saab täpsemalt tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid