Pöördumisele on alla kirjutanud Teet Hanschmidt, Urmas Paju, Peeter Kaldur, Ivo Pill, Avo Kiir, Allan Praats, Anatoli Ljutjuk, Erki Tamm, Joel Luhamets, Marko Tiitus, Toomas Nigola ja Avo Üprus.

"Oleme tähelepanelikult ja kasvava murega järginud meie ühiskonnas toimuvaid arenguid traditsiooniliste väärtuste kiire ümberhindamise suunas, mis muuhulgas väljenduvad Riigikogus praegu arutusel oleva kooseluseaduse eelnõu sisus ning selle läbisurumisel kasutatavates ebademokraatlikes ning jõhkrates, pigem totalitaarseile riikidele kui euroopalikele demokraatiatele omastes meetodites," seisab pöördumises.

"Tahame tunnustada meie erakonna juhte, kes on meid ja suurt osa eesti rahvast esindanud selle seaduseelnõu vastu olemisel. Just asjaolu, et IRL on praegustest parlamendierakondadest ainus, kes tugevalt on rõhutanud konservatiivseid ja kristlikke väärtusi, on põhjus, miks meiegi sellesse erakonda kuulume ja seda oma tegevusega toetame," märkisid nad.

Allakirjutanud peavad ülimalt oluliseks IRLi jätkamise senisel kursil, kuna see pole mitte ainult ühe või teise huvigrupi, vaid kogu eesti rahva püsimajäämise küsimus.

"Praegu Riigikogus kõigi vahenditega läbi surutav kooseluseaduse eelnõu on selgelt lõhestamas Eesti ühiskonda ning veelgi võõrandamas rahvast tema riigi juhtidest, süvendades usaldamatust poliitikute vastu ning kahandades kodanike soovi oma riiki hoida ja kaitsta," ütlesid vaimulikud pöördumises. "Näeme ja kogeme seda oma töös inimestega kõigist ühiskonnagruppidest ning see teeb meile tõsist muret."

Nende sõnul on selge, et kavandatav kooseluseadus ja selle taga olev ideoloogia ei taotle mingile kogukonnale neil praegu puuduvate õiguste andmist, vaid on sammuks aastasadu kestnud ja meie rahvust kujundanud traditsioonide ja tavade lõhkumisel. On väga oluline, et IRL seisaks otsustavalt vastu säärastele arengutele.

Allakirjutanute jaoks ei ole perekonna tähendust ja rolli puudutav mitte pelgalt üks teema paljude hulgast, vaid Eesti arengu üks võtmeküsimusi. "Seepärast peame oluliseks, et IRL jätkuvalt seisaks kooseluseaduse rahvahääletusele panemise eest ning teeks jõupingutusi selleks, et Eesti Vabariigi põhiseaduses saaks perekond selgelt defineeritud mehe ja naise püsiva suhtena, nagu põhiseaduse autorid seda omal ajal ka mõtlesid," märkisid vaimulikud.

Samuti peavad nad tähtsaks, et IRLi 2015. aasta valimisplatvormis oleks piisavalt kajastatud terve ja tugeva perekonna aussetõstmine ja toetamine.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid