Haridus- ja teadusministeeriumi välishindamise osakonna juhataja Ain Tõnisson rääkis pressikonverentsil, et kui varem piirati osade õpilaste ligipääsu mõnedele eksamitele, siis nüüd pole enam eksami meeldivusest tulenevat kallutatust tabelis sees, sest matemaatika eksam oli kõigile kohustuslik.

Tõnisson möönis, et kitsa matemaatika puhul on 30 punkti ikkagi madal keskmine tulemus ja sellest tuleb järeldused teha. Järelduste all pidas ta silmas nii õpetajate koolitust ja õppematerjale, aga ka õppesisu muutmist ning õpilaste senisest suuremat ja pühendunumat panust õppetöösse.

Eksamiülesannete erinevuse ja nende lahendamise kohta rääkis Tõnisson, et kui üldiselt teevad gümnasistid eksami paremini kui varem kooli lõpetanud, siis näiteks rakendusliku ülesande, kus oli vaja arvutada palgatõusu, sooritasid just viimased paremini.

Tõnisson avaldas lootust, et edaspidi oleks matemaatika õppesisus rohkem rakenduslikku lähenemist.

Nii laia kui kitsa matemaatika puhul eksamis sisaldunud ühised ülesanded peaksid Tõnissoni sõnul alles jääma, sest see annab kõikide õpilaste võrdlusmomendi.

Küll aga võiks Tõnissoni sõnul kaaluda eksamiaja lühendamist.