Inimõiguste keskuse võrdse kohtlemise programmi juhi Marianne Meiorgi sõnul lõpetab samasoolistele kooselu registreerimise võimaluse andmine olukorra, mis on selgelt põhiseadusega vastuolus.

"Õiguskantsler selgitas juba oma 2011. aasta seisukohas, et olukord, kus samasooliste partnerite vahelisi peresuhteid pole reguleeritud, on vastuolus perekonnapõhiõigusega. Samuti soovitab Euroopa Nõukogu riikidel kaaluda samasooliste paaride suhete reguleerimist ja toob eriliselt esile registreeritud partnerluse kui parima variandi," leiab Meiorg.

„Mitmed maailmas läbi viidud uuringud samasooliste vanematega perekondades kasvavate laste kohta jõudnud järeldusele, et nendes peredes kasvavad lapsed ei erine kuidagi oma arengult erisooliste vanemate poolt üles kasvatanud lastest. Laste arengule on olnud olulised suhted vanematega, mitte vanemate sugu või seksuaalne sättumus. Uuringutes leitut on mitmes kohtuotsuses tunnustanud ka Euroopa inimõiguste kohus, keelates kategooriliselt vanemate seksuaalse sättumuse alusel lapse ja tema vanemate ebavõrdse kohtlemise," rääkis Meiorg.

Inimõiguste keskuse seisukohas pole ükski eelnõus leiduv aspekt selline, mida poleks võimalik muudatusettepanekute ja riigikogu teise lugemise käigus eemaldada. Kooseluseadus tagab selgelt laste õigustele parema kaitse perekondades, kus mõlemad elukaaslased ei ole lapse bioloogilised vanemad. Seadus võimaldab lapsel ja teda kasvatuses osaleval elukaaslasel luua kindlama sideme, lubades tal bioloogilise vanema nõusolekul lapse lapsendada. See paneb talle lapse suhtes ülalpidamis- ja hoolsuskohustuse ning annab suhtlusõiguse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid