Avaldame maanteeameti peadirektorile saadetud kirja.

Lugupeetud härra Adamson

Käesoleva aasta augusti alguses tekkis Vaida jalakäijate silla ühes otsas teepinna äravajumine, mistõttu Maanteeamet sulges silla kasutajatele.
Kuna Vaida inimeste jaoks tähendab silla mittekasutamine ca 3 km pikkust ringi siis tegelikult jätkasid inimesed silla kasutamist, riskides varisenud kohas õnnetusse sattumisega. Ühelt poolt oli sillale pääsemist takistav aed kõrvale tõstetud ja teiselt poolt rada sisse tallatud aia kõrvale, et siiski pääseda sillale.

24. augustist alates on erinevates meediaväljaannetes palju juttu olnud Vaida jalakäijate silla ohtlikust olukorrast. Maanteeameti esindajad on väitnud, et otsest edasist varisemisohtu ei ole, samuti ei kujuta jalakäijate sild ohtu silla alt läbi sõitvatele autodele. 27.augustiks on Maanteeamet täiendavalt tõkestanud sillale pääsu võrguga.

Samas moodustab jalakäijate silla läbivajunud osa vaid väikese osa sillast, mida oleks suhteliselt lihtne ja odav katta ajutise kattega, luues ajutise ülekäigu. Nii saaks vähendatud miinimumini õnnetuse oht, aga samas loodud inimestele võimalus silda jätkuvalt kasutada. Väga oluline on ka vajadus lühendada teisel pool silda elavate laste kooliteed, mida silla mittekasutamine pikendab kolme kilomeetri võrra.

Palume teil, arvestades vaidalaste eluliste vajadustega, luua ajutine ülekäik üle Vaida jalakäijate silla sissevajunud osa nii kiiresti kui võimalik.

Kirjale on alla kirjutanud 80 Rae valla elanikku.

2008. aasta parimaks puitehitiseks valitud ning nüüdseks lagunenud Vaida silla probleem kerkis päevakorda umbes nädal aega tagasi. Lagunenud on silla puitkonstruktsioon, mis tähendab, et sild on hetkel elanike jaoks läbimatu. Silla ületamise asemel teede kasutamine tähendab aga kohalike jaoks 3-kilomeetrist ringi. Riigikogu liige Tõnis Kõiv rõhutab, et eriti kiireloomuliseks teeb probleemi tõik, et silda kasutavad kooli saamiseks ka mitmed koolilapsed.

Maanteeamet lubas eelmisel nädalal Delfile, et probleemiga tegeletakse nii kiirelt, kui võimalik. Esmase remondi tulemusel plaanitakse sild avada liiklemiseks kõige varasemate prognooside järgi septembri keskpaigaks.