Eriti nahaalselt suhtuvad oma töötajatesse turvafirmad. Need ettevõtted eeldavad, et töötajale kohe meeldib iga jumala vahetuse kohta vähemalt pool tundi tasuta tööd teha. Nimelt nõuab keskmine turvafirma oma alluvalt objektile saabumist veerand tundi enne tööaega.

Samal ajal ootavad need lahked härrad lisaks, et töötaja ka vahetuse üle annaks, veerand tundi põhjalikult uue vahetuse inimesega tööl toimunust vesteldes. Nii kogunebki kuu lõikes kenasti tööaega, mille tasustamisest tööandja kuuldagi ei taha. Olevat ju turvatöö niisama passimine ning see pool tundi iga vahetuse kohta ei võtvat inimesel tükki küljest ära.

Kunagi ühes odavpoeketis töötades vaatasin kogu aeg kõrvalt, kuidas vahetuse vanem lasi kassiiridel pärast tööaja lõppu kassasid kokku arvutada ja oma kassat puhastada. Tööpäev kui selline lõppes punktipealt kell 23.00 ja alles siis võis kassiir oma töökohta koristama asuda.

Samal ajal juhtus tihti seda, et mõned hilised kliendid tahtsid teenindamist ka pärast kella kukkumist. Ka siis pidi vagur kassiir need hilised saabujad kenasti lõpuni teenindama ning oma tasustamata kassalugemist ja koristamist veel hiljem alustama.

Eesti tööandjal on veel pikk tee käia oma alluvate innustamise ja töö väärilise tasustamiseni. Senikaua aga valitseb mentaliteet: kui sul kõrgharidust ja viieaastast töökogemust pole, ei ole sul ka inimväärset palka ja elu vaja.

Hea lugeja, kas ka sinu töökohal nõutakse, et täidaksid tööülesandeid ajal, mille eest sulle palka ei maksta? Anna teada kommentaariumis või kirjuta aadressil rahvahaal@delfi.ee !