Hea lugeja, avalda arvamust kommentaariumis või saada kiri aadressile rahvahaal@delfi.ee ning ütle, milline supelrand on Eesti parim!