"Eeluurimise ajaks vahistamine ei ole karistus toimepandud teo eest ja sellise vahistamise kohaldamiseks on seadusest tulenevad põhimõtted," ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Annely Erm Delfile.

Eeluurimise ajaks tõkendi valimisel lähtutakse Ermi sõnul kriminaalmenetluse seadusest, mille kohaselt tõkendit valides arvestatakse kriminaalmenetlusest või kohtuotsuse täitmisest kõrvalehoidumise, kuritegude toimepanemise jätkamise või tõendite hävitamise, muutmise ja võltsimise võimalikkust. Samuti arvestatakse ka karistuse raskust, kahtlustatava, süüdistatava või süüdimõistetu isikut, tema tervist, perekonnaseisu ja muid tõkendi kohaldamise seisukohalt tähtsaid asjaolusid.

"Kui inimene mõistetakse kohtu poolt süüdi, siis saab ta karistuse ja liiklusnõuete rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud inimese surm, on karistuseks kuni viieaastase vangistus. Kahtlustataval ei ole ühtegi kehtivat karistust ja ei ole alusta arvata, et ta hakkaks edaspidi menetlusest kõrvale hoidma, seetõttu antud juhul eeluurimise ajaks vahistamist ei taotletud," lisas Erm.

Praegu on prokuratuuri esindaja sõnul esitatud mehele kahtlustus, mitte süüdistus. Mehe politseile antud ütlusi ei saa prokuratuur aga Ermi sõnutsi kohtueelse menetluse ajal avaldada, kuna tegemist on tõendiga.

Laupäeval kell 23.32 sai politsei teate, et Kastna külas Kastna-Riidamaa-Jäärumetsa tee 1. kilomeetril sõitis Mitsubishi L 200 tagant otsa samas suunas paremal pool sõidutee ääres jalgrattaga sõitnud 14-aastasele neiule, kes hukkus.

"Aktuaalse kaamera" andmetel sõitsid neiu ja tema vanaema jalgratastel koju külapäevadelt, mis toimusid Kastna rahvamaja juures. Neiuga koos olnud vanaema jõudis kokkupõrkest hoiduda.

Auto lahkus õnnetuskohalt, kuid teele oli kukkunud selle registrimärk. Pühapäeval õnnestus aga politseil õnnetuse hetkel autoroolis olnud 35-aastane mees tabada ja ta peeti kahtlustatavana kinni. Mees vabastati pärast uurimistoiminguid.

Esialgse info kohaselt oli mees enne sõitma asumist viibinud üritusel, kus ta oli alkoholi tarvitanud.