Ihaste sild on ehitusjärgus raudbetoonsild, mis viib üle Emajõe, ühendades Ihaste ja Ropka tööstusrajooni. Sild on üks osa Tartu Idaringteest ning selle valmimistähtaeg on 2015. aasta aprill.

Ehitatava silla kogupikkus on 400 meetrit, millest Emajõe kohale jääb 90-meetrise avaga lõik. Ülejäänud sillaosa rajatakse kahele poole jõge Ropka-Ihaste luha kohale. Emajõe kohal on silla kogulaius 15,5 meetrit.

Sillale tuleb 1+1 sõidurajaga sõidutee, sellest ühele poole nelja meetri laiune kergliiklustee. Ihaste sillale on kavandatud 1,4 m kõrgused läbipaistvast materjalist müratõkked, kahe keskmise samba juurde ehitatakse vaateplatvormid.