Seoses Vilja Savisaar-Toomasti tagasiastimisega riigikogu liikme kohalt asus 20. juunist riigikogu liikmeks Mihhail Korb, kes andis täna ametivande.

Keskerakonna liige Heimar Lenk andis kümne riigikogu liikme poolt üle arupärimise peaminister Taavi Rõivasele, kellelt päritakse, miks ei lubata Tallinna TV ajakirjanikke valitsuse pressikonverentsile.

Tänaselt istungilt puudub 12 riigikogu liiget.

Riigikogu otsustas töötada ilma vaheaegadeta kuni päevakorra ammendumiseni. Päevakorras on kuus punkti.

Esimese punktina arutab riigikogu valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt suurendatakse pensionide täiendava maksuvaba tulu määra praeguselt 210 eurolt 220 euroni kuus ning hoitakse keskmine vanaduspension jätkuvalt tulumaksuvabana.

Vastuvõetud seaduse veel jõustumata sätte kohaselt arvutatakse 1. jaanuarist 2015 ühe vanema, vanema abikaasa, eestkostja või peres hooldaja pensionile juurde täiendav pensionilisa ühe aastahinde suuruses enne 2013. aastat sündinud lapse kasvatamise eest. Eelnõu näeb ette täiendava pensionilisa maksmise jõustumise tähtaja edasilükkamise 1. jaanuarile 2018.

Menetlusel esimese ja teise lugemise vahel laekus eelnõule muudatusettepanekute tähtajaks 25. juuniks 1000 ettepanekut Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonilt, mille läbihääletamine tööks kaasa mitmekümne päeva pikkuse istungi.

Laupäeval otsustas valitsus siduda riigikogule esitatud eelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega enne teist lugemist. Põhiseadus annab valitsusele võimaluse siduda tema poolt riigikogule esitatud eelnõu vastuvõtmine usaldusküsimusega.

Enne teist lugemist usaldusküsimusega seotud eelnõu arutamise korda reguleerib riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 137. Sidumise hetkest lõpevad juhtivkomisjoni – rahanduskomisjoni - kohustused ning valitsus koostas eelnõu teise lugemise jaoks vajalikud dokumendid. Samuti vaatas valitsus läbi eelnõule laekunud muudatusettepanekud ja tegi nende suhtes otsused.

Tulenevalt riigikogu kodu- ja töökorra seadusest peab eelnõu lõpphääletus toimuma tänsel riigikogu erakorralisel istungil.