Riigigümnaasiumi õpilaste arvuks on planeeritud 360, mis tähendab, et ühe õpilase kohta kulutab riik ehituseks enam kui 9000 eurot. Õppetöö hoones algab 2015. aasta 1. septembril.

Tulevase riigigümnaasiumi tarvis rekonstrueeritakse täielikult Võru linna vanim muinsuskaitseline hoone ning selle kõrval asuva 1960ndatel rajatud silikaattellistest juurdeehituse asemele ehitatakse kaasaegne ja õpilasesõbralik õppehoone.

Mõlemad hooned seotakse üheks tervikuks kolmekorruselise klaasgaleriiga, vahendas RKASi kommunikatsioonijuht Madis Idnurm.

Õppehoone on projekteerinud arhitektuuri- ja inseneribüroo OÜ Esplan ning selle suuruseks on kavandatud 3219 ruutmeetrit, millest üle poole moodustab juurdeehitus.

Haridus- ja Teadusministeerium, Võru Linnavalitsus ja RKAS on sõlminud kolmepoolse koostööleppe, mille kohaselt gümnaasiumihoone rajamist juhib RKAS.

Eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada õppetööks igati sobiv koolihoone, mis vastaks kehtestatud nõuetele, oleks võimalikult vastupidav ja kauakestev ning mille ülalpidamise kulud oleks võimalikult madalad.

Riigigümnaasium rajatakse projekti „Seminari tn 1 koolihoone ja selle lähiümbruse rekonstrueerimine“ raames, mida rahastatakse Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Piirkondlik ja terviklik ja tasakaalustatud areng“ meetmest „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine“.