Mis oli sotside jaoks lõppeva parlamendi-hooaja kõige olulisem sündmus?

Vaieldamatult oli selleks lapsetoetuse ligi 2,5-kordne tõstmine, mida võib lugeda mitte ainult viimase hooaja, vaid ka viimaste aastate kõige olulisemaks poliitiliseks otsuseks.

19. juuni varahommikul riigikogus kinnitatud seadus tähistab murrangut meie perepoliitikas – riik panustab tuleval aastal Eesti laste elukvaliteedi parandamisse tänasega võrreldes pea kaks korda rohkem raha. Sotsiaaldemokraatide jaoks on laste heaolu ja lastega perede parem toimetulek jätkuvalt üks kesksemaid teemasid.

Milline on Eesti rahvale parim otsus, mida vastu võtsite?

Veelkord – selleks on kõigi laste toetuste suurenemine alates 1. jaanuarist. See samm mõjutab positiivselt kümnete tuhandete perede igapäevaelu, aga on samas ka investeering Eesti tulevikku.

Milline on Eesti rahvale halvim otsus, mis vastu võeti?

Sotsiaaldemokraadid on alati halbade asjade vastu hääletanud. Aga mõistagi ei ole meil võimalik riigikogus teha kõike nii, nagu me seda ideaalses maailmas tahaksime. Austades igati opositsiooni õigust kasutada oma eesmärkide läbisurumise või teadvustamise nimel lubatud parlamentaarseid võtteid, tahaksin siinkohal juhtida tähelepanu IRLi kaksikmoraalile. Kui sotsiaaldemokraadid pidasid läinud aasta lõpul ööistungeid, et lapsetoetus tõuseks, tõrvas IRL meid igati. Tänaseks on nad oma tollase retoorika täiesti unustanud.

Kes on riigikogu lõppeva hooaja häbiplekk?

Sotsiaaldemokraadid ei sildista. Aga riigikogu liikmed peaksid hästi teadma, et ühe saadiku vääritu tegu või labane kõnepruuk kipub laienema ka kõigile teistele. Ehk riigikogu maine on meist igaühe teha.

Kas teie erakond ja RK tervikuna on viimase aastaga astunud inimestele lähemale ning kas inimesed mõistavad RKd nüüd paremini?

Sotsid on kogu aeg oma valijatega kontaktis ning hoiavad seda sidet ka valitsusvastutust kandes. Me võtame kuulda inimeste ettepanekuid ja ka kriitikat, mis aitab meil paremaid otsuseid teha. Varasemalt on võimulolijad eelistanud mõne eelnõu vastu meelt avaldavaid inimesi ignoreerida.

Seevastu sotsiaaldemokraadist spiiker Eiki Nestor kohtus sel teisipäeval riigikogu ees protestijatega ning kutsus nad seejärel ühisele arutelule. Nõnda suheldes saavad nii mõnedki mured kummutatud ning probleemid eos lahendatud. Ma usun, et selline avatud dialoog suurendab samm-sammult mõistmist valijate ja valitute vahel. Taolised kontaktid peaksid olema igapäevased, seetõttu toetame kodanikeühenduste esindajate kaasamist riigikogu komisjonide töösse.

Eiki Nestori eestvedamisel on toimunud olulisi arenguid ka selles, kuidas riigikogu suhtleb avalikkusega. Olgu siin näiteks riigikogu komisjonide pressiteated, kus on nüüd koalitsiooni seisukohtade kõrval toodud välja ka opositsiooni vaated. Tegu on ju iseenesestmõistetava asjaga.