Kantsleri nimetab ametisse valitsus, kuulates ära Riigikantselei juures tegutseva tippjuhtide valikukomisjoni arvamuse.

Marika Priske on praegu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler. Sotsiaalministeeriumi kantsleri ülesandeid täidab uue kantsleri ametisseasumiseni Helen Tralla, ministeeriumi õigusosakonna juhataja.