Kaitseväe suurõppust Kevadtorm/Steadfast Javelin Valgamaal külastanud kindral Domröse kohtus täna õppusel osalevate sõduritega ning tutvustas riigikogu liikmetele, väeliikide ülematele ja külalistele kahe paralleelselt kulgeva õppuse - Kevadtorm ja Steadfast Javelin üksikasju.

Domröse kinnitas pärast Eesti sõduritega kohtumist, et nende entusiasm ja valmisolek seista oma maa ja lähedaste eest jättis talle sügava mulje ning NATO kui kaitseorganisatsioon peab kindlustama kõigi liikmesriikide ja nende inimeste turvalisuse.

Domröse kinnitusel näitab NATO õppuse korraldamine koos Kevadtormiga, et allianss on valmis kõiki oma liikmeid kaitsma. "NATO on valmis suunduma sinna, kus teda vajatakse. Täna oleme Eestis ning kaitseme Eestit koos Eesti ja NATO jõududega."

NATO väejuhatuse ülem kohtus riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma ja teiste komisjoni liikmetega. Pärastlõunal külastas Brunssumi ühendväejuhatuse ülem Käärikul asuvat õppuse juhtstaapi.

Kevadtormiga paralleelselt korraldatavat õppust Steadfast Javelin juhib kindral Domrösele alluv Brunssumi väejuhatus, mis on koos Napoliga üks kahes NATO operatiivtasandi väejuhatusest.

Õppuse eesmärgiks on harjutada ühtset sõjaliste operatsioonide juhtimist olukorras, kus lisaks Eesti kaitseväele opereerivad Eesti pinnal liitlasriikide üksused. Õppuse raames tegutsevad Kevadtormi juhtstaabis NATO ohvitserid, kelle kaasamine tähendab õppuse suuremat integreeritust liitlate üksustega ning võimaldab läbi mängida olukordi, kus Eesti pinnal tegutsevatele üksustele on vaja kiiresti lisa tuua.

Kevadtorm/Steadfast Javelin on osa NATO ühendatud jõu algatusest (Connected Forces Initiative), mille eesmärgiks on siduda erinevate liikmesriikide regionaalseid õppuseid NATO õppustega, et tagada liitlasriikide üksuste suurem koostöövõime. Möödunud aastal harjutasid liitlasriikide üksused Eesti kaitsmist õppusel Steadfast Jazz, 2012. aastal oli Eestis õppuse Steadfast Juncture raames Napoli väejuhatuse staap.

Kokku osaleb Kevadtormil pea 6000 kaitseväelast, kaitseliitlast, reservväelast, nende seas 550 liitlasriikide sõdurit. Kevadtorm viiakse sel aastal läbi Lõuna-Eestis.