Algatusse suhtus kriitiliselt peaminister Taavi Rõivas, kes ütles, et pooldab küll venekeelseid selgitavaid materjale seaduste kohta, ent on vastu seaduste ametlikule täistõlkele.

"Plaanis ei ole tõlkida kõiki seadusi, vaid teha ka vene keeles kättesaadavaks inimeste igapäevaelu küsimusi kõige rohkem puudutava ca 50 seaduse täistõlge. Siinjuures tuleb tähele panna, et seaduste tõlked on mitteametlikud ja kohtuistungitel kasutatakse ametliku keelena eesti keelt," ütles Anvelt.

"Meie sooviks on pakkuda venekeelsele elanikkonnale võimalust tutvuda seadustega enda emakeeles ning tõsta nende õigusteadlikkust," lisas ta.

Taavi Rõivas ütles sellele vastuseks, et oma varasemat seisukohta ta muutnud ei ole, aga kindlasti arutatakse Andres Anvelti väljapakutut ka valitsuses ning kujundatakse ühtne seisukoht.