Jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel ning sõiduteel liiklemine

Üldise nõudena on sätestatud, et:
• Jalakäija peab liikuma temale ettenähtud teel või teeosal. Rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid vahendeid kasutav jalakäija ei tohi ohustada kõnniteel ning jalgratta- ja jalgteel jala käijat või ratastoolis liikujat (§ 22 lg 1)

Jalakäijal on lubatud liikuda ka jalgrattateel ning jalgratta- ja jalgtee jalgratturile ettenähtud osal alloleva sätte tingimusi täites. See säte on lisatud, pidades esmajoones silmas kiiresti liikuvate (rulluiske või –suuski kasutavate) jalakäijate liiklemise ohutust ja mugavust:
• Kui liiklustihedus võimaldab, tohib jalakäija liikuda ka jalgrattateel, takistamata jalgratta-, tasakaaluliikuri, mopeedi- ja pisimopeediliiklust, ning jalgratta- ja jalgtee jalgratturile ettenähtud osal, takistamata jalgrattaliiklust (§ 22 lg 2)

Eeltoodud nõudest arusaamise lihtsustamiseks on liiklusseadust täiendatud jalgratta- ja jalgtee mõistega ning jalgtee mõistega, mis enne olid lahti kirjutatud vaid vastava liiklusmärgi nimetuse juures:
• jalgratta- ja jalgtee on jalgrattaga, tasakaaluliikuri ja jalakäija liiklemiseks ettenähtud eraldi tee või teeosa, mis on asjakohaste liiklusmärkidega tähistatud (§ 2 p 15)
• jalgtee on jalakäija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud omaette tee, mis võib olla tähistatud asjakohase liiklusmärgiga (§ 2 p 18)

Ilmselt on siiski ka neid, kes kergliiklusteedel jalutades järgivad neid reegleid, aga kaldun arvama, et enamik pole neist reeglitest teadlikud. Tore on ju sõbrannaga jalutada ja lihtsalt juttu vesta, selle asemel et vaadata selja taha, et kellelegi ette ei jääks.

Uus liiklusseadus kohustab varustama jalgrattad kelladega ehk siis helisignaaliga, kuid see tekitab pigem paanikat kui aitab. Olen ise kasutanud jalgrattateel kella, sest ees liikus kaks vanemat prouat jutuhoos, kuid tulemus oli see, et hüpati, üks eemale ja teine rattale ette, kuigi kasutasin kella neile lähenedes, mitte juba lähedal olles.

Ehk oleks abiks see, kui paigaldataks kergliiklusteedele tahvlid reeglitega, eriti nendele teedele, kus rohkem liiklejaid ja kust tuleb infot, et reegleid eiratakse.

Hetkel on kevad alles alanud, aga suve saabudes probleemid tihenevad, ja pea need õnnetusedki käes pole. Muidugi õnn, et siis kohtuvad kaks õrna poolt ehk siis jalakäija-jalgrattur, aga ka see võib halvasti lõppeda.

Seniks soovin kõikidele jalgratturitele ja jalakäijatele mõistlikkust liiklemisel meie ühisel teel!