Oktoobrist saati India vanglas oma saatust ootavad 14 Eesti piraadikütti võivad lõpuks värskesse õhku naasta – kui kõik läheb plaanipäraselt ja vajalikud paberid saavad täidetud, saavad nad juba nädalavahetusel ööbida vangla asemel 8 miljoni elanikuga Chennai linna mõnes hotellis.

Kautsjoni vastu vabastamise otsus, mille kohus on varemgi teinud ja siis erinevatel põhjustel tagasi võtnud, on lõpuks taas vastu võetud ja tundub, et ära on makstud nii vajalikud rahad (kogu laevameeskonna peale umbes 30 500 eurot) ja enam-vähem paika pandud kautsjoni tingimused.

Eesti konsuli Margus Särglepa sõnul osutus kohus meestele lõpuks isegi vastutulelikuks, lubades neil kautsjoni ajaks jääda Chennaisse, mitte palju väiksemasse sadamalinna Tuticorini. "Peamine tingimus on see, et nad peavad jääma Chennaisse ja kaks korda päevas – hommikul kell kümme ja õhtul kell kaheksa – kohalikku politseijaoskonda minema ja seal allkirja andma. Muid piiranguid otseselt ei ole," vahendas Särglepp laeva omanikfirma AdvanForti palgatud advokaatide sõnu.

On mõnes mõttes ime, et Advanfort, millele võis vahepeal kindlat pankrotti ennustada ja mis on endiselt ebakindlas seisus, on suutnud advokaadid töös hoida ja kautsjonit maksta. Ka kõigi praktiliste küsimuste lahendamine kautsjoniperioodil jääb firma kanda. Särglepa teada on esialgu planeeritud, et mehed lähevad ööbima mõnda hotelli. "Seni on kõik õnneks läinud väga positiivselt. Paistab, et ettevõtte palgatud advokaaditel on õnnestunud tingimused täita, nii et meestel terendab vabanemislootus," kommenteeris Särglepp.

Kümme indialasest käendajat

Esialgne kautsjoniotsus tuli juba möödunud nädala kolmapäeval, kuid seal leiti palju vaieldavat. "Algselt oli nõutud iga mehed kohta kaks käendajat, aga sellist hulka inimesi on raske leida, sest käendaja saab India seaduste järgi olla vaid kinnisvara omav India kodanik. Algselt oli kautsjonisumma ka umbes 2400 eurot inimese kohta. Neljapäeval ja reedel suhtlesid advokaadid Tamil Nadu ülemkohtuga, et tingimusi kohendada. See oli ka põhjus, miks mehi kohe vabastada ei saanud," selgitas Särglepp. Praeguseks on advokaadid kinnitanud, et tingimustesse jäi kümme käendajat kogu seltskonna peale ja nad on juba leitud.

Kui aga detsembri lõpus kautsjoni andmine esimest korda otsustati ja pärast tagasi võeti, esitas kohus ka palve, et Eesti riik ühes teiste riikidega, kelle kodanikke süüdistati, annaks garantii, et nad vajalikel aegadel kohtusse ilmuks. "Täiesti praktilistel kaalutlustel sellist garantiid ei ole võimalik anda, see oleks sisu- ja õigustühine, sest välisesindused toimivad rahvusvaheliste õiguse alusel vastavalt Viini diplomaatiliste ja konsulaarsuhete konventsioonidele alusel, mis ei näeks praktikas kuidagi ette seda, et üks saatkond saaks garanteerida oma kodaniku kohtusse ilmumise teises riigis," seletas Särglepp. "Sellisel juhul peaks riik omama Indias politseipädevust, mida meil ilmselgelt ei ole, sama vähe kui on brittidel või ukrainlastel," lisas ta.

Särglepp rõhutas, et tegu oli järelemõtlematu, kuid asjaoludest tingitud ja mitte pahatahtliku nõudmisega, sest paistis, et kohtul oli siiras soov meeste võimalikku põgenemist vältida. "See pole olnud küll põhjuseks, miks kautsjoniga on läinud nii kaua, nagu on läinud," märkis ta.
Praegu pole tõenäoline, et mehed enne nädalavahetust vabanevad, sest vahepeal pühitseti Lõuna-Indias hindu kalendri järgi alanud uut aastat, mistõttu olid ametiasutused eile suletud. Täna on advokaadid Tuticorinis magistraadikohtus pabereid vormistamas, siis tuleb väljastada kohtu tõend ja minna Chennaisse koos vabastamisordeniga.

Ka päriselt vabanemise lootus olemas

Mehed võivad nüüd aga aastaid Chennais oma saatust oodata ja seejärel ikkagi kuulda, et nad on süüdi mõistetud ja lähevad aastateks trellide taha tagasi. Või kas ikka lähevad? "Kui väga mustade prillidega seda asja vaadata, on igasuguseid stsenaariume võimalik välja mõelda," tõdes Särglepp.

Kuid ta lisas, et India meedia vahendusel on täheldatud lootusekiirt: süüdistus illegaalsete relvade vedamisest ja seeläbi rahvusliku julgeoleku ohustamisest ei pruugi siiski adekvaatne olla. "India meedia allikad on refereerinud kautsjoniotsuse väljavõtteid, kuidas ülemkohtu kohtunik on teinud tähelepanekuid süüdistuse sisu kohta. Pardal olnud relvade kohta öeldakse, et tegu oli ilmselgelt piraadivastases võitluses osalenud laevaga, mistõttu on relvad tavavarustuse osa. India relvaseaduses on säte, mille artikkel justkui räägib sellest, et kui relvad on tavalise varustuse osa, siis relvaseadusest tulenev süüdistus ei kohaldu. Kui ülemkohtu kohtunik on sellise analüüsi andnud, on see lootustandev. Ent samas oleme olnud täis lootust ka senini," arutles Särglepp.

26. märtsil otsustas Tamil Nadu ülemkohtu Madurai kolleegium Indias 18. oktoobril 2013 kinni peetud firmale AdvanFort kuuluva laeva Seaman Guard Ohio meeskonnaliikmed vabastada kautsjoni vastu. Laeval töötanud piraadküttide seas on 14 eestlast, 6 britti, 4 indialast ja üks ukrainlane. Nad vahistati, kuna nende laev oli triivinud India territoriaalvetesse, pardal relvad, mille kohta ei olnud esitada võimudele piisanud dokumentatsiooni. Illegaalne välismaalaste relvavedu on Indias aga terrorismiohu tõttu väga tundlik rahvusliku julgeoleku küsimus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid