Vastavalt riigikogu juhatuse otsusele makstakse Ülo Tulikule, Andre Sepale, Kaja Kreismanile, Juku-Kalle Raidile, Mart Nutile, Andres Jalakule ja Siim Kabritsale Riigikogu liikme volituste lõppemise hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses.

Kuna ühe kuu ametipalga suurus on 3474,64 eurot, siis saavad kõik seitse endist riigikogu liiget hüvitiseks 20 847,84 eurot.

Riigikogu liikme staatuse seadusest järgi makstakse vähemalt ühe aasta riigikogu liikmeks olnud isikule hüvitisena summa, mis on võrdne riigikogu liikme kuue kuu ametipalgaga.

Nö tavatöötajale kehtiva töölepingu seaduse järgi oleneb koondamishüvitise suurus töötaja viimase töösuhte või ametniku teenistussuhte kestusest.

Kui töösuhe selle tööandja juures või teenistusstaaž on kestnud viis kuni kümme aastat, makstakse hüvitist ühe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.

Üle kümne aasta samas kohas töötanud inimesele makstakse koondamise puhul hüvitist kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.

Kui tööandja koondab enne 2015. aasta 1. jaanuari töötaja, kelle töösuhe 01.07.2009 seisuga on kestnud vähemalt 20 aastat, maksab töötukassa töötajale koondamishüvitist töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses.