Presidendi kantselei edastatud andmete kohaselt kulus mullu ärma talu juures kahe inimese töötasudeks koos maksudega 27 140,69 eurot ning majandamiskuludeks läks 37 695,09 eurot. Majandamiskulude hulka arvatakse administreerimiskulud summas 281,6 eurot, kinnistuste majandamine 24 343,62 eurot, sõidukite ülalpidamine 5147 eurot, infotehnoloogia ja kommunikatsioon/andmesideteenus 5188,54 eurot ja inventar 2734,33 eurot.

Seega kokku kulus Ärma talule mulle 64 835,78 eurot, mis on võrreldes tunamullusega ligi 8000 eurot vähem.

Presidendi kantselei teatas mullu, et katselei palgal on Ärma talu juures hooldusspetsialist ja perenaine. Spetsialisti ülesanneteks on presidendi elamu ja selle juurde kuuluvate hoonete tehniliste süsteemide jälgimine hooldus- ja remonttööde õigeaegseks teostamiseks, vajalike pisiremondi- ja hooldustööde teostamine, territooriumi koristus- ja hooldustööd ning aia aastaringne hooldus.

Talu juures töötav perenaine peab aga korraldama presidendi elamu haldamise, seda koristama ja tegema väiksemaid hooldustöid, tagama ruumide ja inventari korrasoleku ning teostama abitöid olmeküsimustes.

President Arnold Rüütliga seotud kulud olid mullu aga kokku 127 679,01 eurot. Nende hulka arvestati nelja inimese töötasud koos maksudega summas 69 081,35 eurot ning majandamiskulud 58 597,66 eurot (administreerimiskulud 2700,24 eurot; lähetused 10 837,89 eurot; kinnistute majandamine 18 724,49 eurot; sõidukite ülalpidamine 24 511,37 eurot; infotehnoloogia ja kommunikatsioon 905,81 eurot; inventar 917,86 eurot).

Helle Meriga seotud kulud olid mullu aga kokku 40 352,95 eurot, nende seas ühe inimese töötasu koos maksudega 13 418,91 eurot ja majandamiskulud 26 934,04 eurot (administreerimiskulud 529,70 eurot; kinnistute majandamine 10 962,50 eurot; sõidukite ülalpidamine 15 013,73 eurot; andmesideteenus 376,81 eurot; inventar 51,30 eurot).

Tulenevalt vabariigi presidendi ametihüve seadusest tagab vabariigi presidendi kantselei riigipeale töö-, elu- ja esindusruumid koos nende korrashoiu ja kasutamisega seotud teenustega. Presidendi kantselei hüvitab vabariigi presidendi ametihüve seaduse järgi ka endise riigipea ja tema lesega seotud kulud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid