"Mõistame hukka Venemaa militaarse tegevuse Krimmis," ütles välisministeeriumi kantsler Alar Streimann.

"Venemaa tegevus Ukraina suunal on vastuolus ÜRO Hartaga, Helsinki lõppaktiga, 1997. aasta Venemaa-Ukraina baaslepingutega ja 1994. aasta Budapesti memorandumiga," lisas Streimann.

"Kutsusime Venemaad üles koheselt täitma kõiki enda võetud rahvusvahelisi kohustusi ning vastama Ukraina kutsele pidada tekkinud kriisi lahendamiseks poliitilist dialoogi," ütles Streimann. "Venemaa peab austama Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust," lisas ta.