Valge Maja teatas vestluse sisu kajastades, et Obama kutsus Putinit üles leidma rahumeelseid teid oma huvide kaitseks piirkonnas ning kutsuma oma väed tagasi baasidesse.

Obama leidis, et Venemaa on oma vägede Krimmi saatmisega rikkunud rahvusvahelisi seadusi ning hoiatas Putinit, et jätkuv Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse rikkumine võib tähendada Venemaale suuremat poliitilist ja ka majanduslikku isolatsiooni. Samuti teatas Obama, et USA peatab oma osalemise juunis Sotšis toimuva G8 tippkohtumise ettevalmistustes.

Kreml omakorda edastas suurriikide vestlusest, et Putin juhtis Obama tähelepanu Ukraina äärmusnatsionalistide provokatiivsetele ja kriminaalsetele tegudele, mida toetanud Kiievi võimud.

"Venemaa president rääkis reaalsest ohust Venemaa kodanike ja Ukraina pinnal viibivate rahvuskaaslaste elule ja tervisele. Putin rõhutas, et kui vägivald peaks levima Ida-Ukrainasse ja Krimmi, jätab Venemaa endale õiguse kaitsta oma huvisid ja venekeelset elanikkonda neil aladel," teatas Kreml.

Putin sai laupäeval duumalt kiire heakskiidu sõjaväe kasutamiseks Ida-Ukrainas. Ukraina ajutine valitsus on teatanud oma sõjaväe häireolukorda viimisest.