Nimelt kaebasid praegu kinnipidamiskeskuses (endise nimega väljasaatmiskeskuses) viibivad Vu Long, Van Phong, Nhan Duc’i ja Van Tam PPA kohtusse, et saada seaduses sätestatud korras toitlustatud. Nimelt leiavad kaebajad, et neid ei toitlustata piisavalt, ütles halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu Delfile.

Nelja asiaadi puhul on Vilu sõnul tegemist kinnipidamiskeskuses (endise nimega väljasaatmiskeskuses) viibivate väljasaadetavatega ehk riigist väljasaatmist ootavad isikud, kes on illegaalselt piiri ületanud.

PPA pressiesindaja Tuuli Härsoni sõnul toitlustatakse kinnipidamiskeskuses inimesi vastavalt sotsiaalministri määrusele, kus kinnipeetavate igapäevase toiduenergia norm on 2300-2700 kalorit.

"Lisaks on keskuses viibivatel inimestel võimalik rahaliste vahendite olemasolul tellida toidukaupu omal valikul juurde, ent eelkõige kasutatakse seda võimalust maiustuste ja sigarettide ostmiseks. Viis kinnipeetavat on pöördunud kohtusse, kuna nende hinnangul on määrusele vastav igapäevane toidunorm liiga väike ning nad soovivad toiduportsjonite suurendamist," ütles Härson Delfile.

Kohus teeb otsuse 17. märtsil.

Mullu oktoobris tegid õiguskantsleri nõunikud järelkontrollkäigu politsei- ja piirivalveameti välismaalaste kinnipidamiskeskusesse ning juba siis selgitasid osad kinni peetavad isikud, et toitu on nende jaoks jätkuvalt liiga vähe.

"Peamiselt toodi esile, et õhtusöögi ja hommikusöögi vaheline aeg on liiga pikk ning nendel, kellel ei ole raha toidu juurde ostmiseks, on öösel kõht tühi. Osad küsitletud kinni peetavad isikud leidsid, et toiduportsjonid on nende jaoks piisavad. Mõned Sudaanist pärit varjupaigataotlejatest leidsid, et keskuses pakutav toit ja/või selle valmistusviis on nende jaoks väga võõras, mistõttu nad osasid sööke ei saanud lihtsalt süüa," ütlevad nõunikud enda kontrollkäigu aruandes.

Nii terviseameti kui PPA esindajate selgituste kohaselt ei olnud aga terviseamet veel jõudnud korraldada ametitevahelist ümarlauda toidunormide suuruse määratlemise teemal.

Samuti selgus, et osad keskuses kinni peetavad isikud on esitanud toidunormide suuruse kohta kaebuse Tallinna halduskohtule, mille raames hindab kohus muuhulgas, millisest kehalise aktiivsuse määrast tuleb toidunormide suuruse määratlemisel lähtuda.

"Eeltoodust nähtub, et käesoleval ajal on toimumas kohtumenetlus, mille raames hindab kohus keskuses kinni peetavatele isikutele korraldatud toitlustuse piisavust, käsitledes muuhulgas küsimust, missugustest toidunormidest tuleb keskuses toitlustamisel lähtuda. Seetõttu ei pea õiguskantsler võimalikuks hetkel toidunormide küsimust täiendavalt käsitleda," lisavad nõunikud aruandes.

Välismaalaste kinnipidamiskeskus on siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluva PPA struktuuriüksus, mille ülesandeks on väljasaadetavate ning varjupaigataotlejate kinnipidamise otsuste täideviimine. Mullu oktoobris jõustusid seadusemuudatused, millega kujundati väljasaatmiskeskus ümber välismaalaste kinnipidamiskeskuseks, kus viiakse täide ka varjupaigataotlejate kinnipidamise otsuseid

Piirivalvurid tabasid mullu oktoobri seisuga ligi 50 vietnamlast, kes on ebaseaduslikult üle piiri Eestisse tulnud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid