Andred (29) süüdistati ajavahemikul 2013.a. märtsist kuni juunini korduvalt suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikus käitlemises, sealjuures ühel korral isikute grupis koos kompanjonide Urmo (32) ning Miku (33) kaasabil, teatas riigiprokuratuur.

Süüdistuse kohaselt omandas Andre ebaseaduslikult korduvalt narkootilist ainet kokaiini, pakendas selle ligikaudu 1 grammi suurusteks müügikogusteks ja andis selle siis teistele isikutele edasi.

Lisaks sellele süüdistatakse Andred suures koguses narkootilise aine kokaiini ebaseaduslikus toimetamises üle riigipiiride Hollandist Eesti Vabariiki.

Vastavalt kokkuleppele Andrega sõitis Urmo mullu juunis Hollandisse Eindhoveni linna, kus ta kohtus Andrega ja sai juhiseid narkootilise aine vastuvõtmiseks. Hollandis maksis Andre narkootilise aine müüjatele kokkulepitud summa ja saatis kokaiinile järele Urmo, kes omandas üle 222 grammi pulbrilist kokaiini, mis sisaldas 139 grammi puhast kokaiini. Andrelt saadud korralduse kohaselt pidi Urmo kokaiini narkootilise aine müüjatelt vastu võtma, toimetama selle Eestisse ning siin Andrele üle andma. Seda Urmo ka tegi.

Paar päeva hiljem peeti Andre ja Urmo Tallinnas politseiametnike poolt kinni. Hollandist omandatud kokaiin leiti ja võeti politseiametnike poolt sõiduki läbiotsimisel ära.  

Süüdistuse kohaselt omandasid, valdasid ning vedasid Andre ja Urmo ebaseaduslikult suures koguses narkootilist ainet kokaiini isikute grupis. Mikk, olles teadlik Andre ja Urmo poolt toimepandavast kuriteost, osutas nimetatud kuriteole tahtlikult kaasabi, andes nõu ja osutades abi kuriteo plaani väljatöötamisel.

Samuti varustas Mikk Andred rahaliste vahenditega sõiduks Hollandisse ja sealt narkootilise aine kokaiini ostmiseks.

Andre korteri läbiotsimisel võeti ära veel 79,63 grammi pulbrilist kokaiini, mis sisaldas 11,044 grammi puhast kokaiini, mis oli 81 minigrip kilekotis.

Kohus karistas kokkuleppemenetluse korras Andred viie aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistusega. Lisaks sellele konfiskeeriti kriminaalmenetluse käigus arestitud sõiduauto Cadillac Escalade.

Mikule mõistis kohus kokkuleppemenetluse korras karistuseks neli aastat ja neli kuud vangistust, millest kuulub koheselt ärakandmisele kaheksa kuud ning ülejäänud osa, s.o kolm aastat ja 8 kaheksa kuud vangistust ei pöörata tingimisi täitmisele, kui Mikk ei pane nelja aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Urmot karistas kohus kokkuleppemenetluse korras vangistusega kolm aastat ja kümme kuud.

Kokkuleppemenetluse kohaselt konfiskeeriti kohtuotsusega ka Miku sõiduauto Audi A8. Samuti konfiskeeriti Mikule ja Urmole kuulunud sularaha.

„Selle kriminaalasja avastamisel väärib märkimist see, et õnnestus tabada kõik skeemis osalejad. Nii plaani väljamõtleja kui ka rahastaja, kes algselt arvas, et kuna tema ainult rahastab, siis teda narkootikumide salakaubaveo eest karistada ei saa. Tegelikult on tegemist ikkagi kaasosalusega,“ selgitas keskkriminaalpolitsei narkotalituse juht Toomas Loho. Käesolev juhtum kinnitab ka seda, et kõik narkokullerid pole sugugi madala haridustaseme ja nõrga sotsiaalse taustaga isikud, kuivõrd selle juhtumi puhul oli näiteks kulleriks kõrgharidusega mees. Loho tõi veel välja, et see kriminaalasi ilmestab neid suurusjärke, millistes kogustes kokaiini tegelikult Eestisse toimetatakse.

„Meie praktika näitab, et mõne nädala eest välismeedias kerkinud väited, justkui liiguks meeletutes kogustes kokaiini läbi Eesti Euroopa turule, ei pea paika,“ ütles Toomas Loho.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid