Saksamaal roomajatega asustatud loomaaeda juhtiv Rene Renz on seoses Narvas oma õnnetu lõpu leidnud elevant Medi surmaga saanud Gießeni prokuratuurilt süüdistuse looma valesti kohtlemises. Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks käib uurimine, kirjutas Frankfurt Allgemeine Zeitung.

Eestis aset leidnud kurb juhtum Renzile kuulunud elevandiga on tõstatanud Saksamaal küsimuse, kas Renz ikka sobib loomaaia eestvedajaks ning Wetterau piirkonna veterinaaramet on juba teinud ettepaneku loomaaed märtsiks sulgeda. Renz käis oma roomajatega 2012. aasta suvel ka Eesti tuuril.

Kui Saksamaal on elevandi surmaga seotud asjaolude uurimine alles käimas, siis Eesti võimud on omad järeldused juba teinud.

Eesti veterinaar- ja toiduamet (VTA) tegi juba tänavu juunikuus mõned päevad pärast Medi surma järelpärimise Saksamaa veterinaarametile, et selgitada välja elevandi päritolu.

Sakslaste poolt saadetud vastusest selgus, et Medi on vanem kui CITES’i (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) konventsioon ning on tulnud Indiast Saksamaale enne 1976. aastat, mil peatati India elevantide import. „Saksa kolleegidel puudusid kindlad andmed selle kohta, kas elevant on sündinud vangistuses või püütud loodusest,“ kirjeldas VTA loomakaitsebüroo juhataja Tarmo Serva ameti suhtlust Saksamaa kolleegidega.

Medi taust ja Saksamaale jõudmise teekond oleks võinud osutuda võtmekohaks võimaliku menetluse alustamisel.

Tsirkuseelevant Medi suri tänavu juuni alguses Narva jões, kuhu dresseerija oli looma suplema viinud. Kriminaalasja juhtumiga seoses ei alustatud, kuid politseiuurimise järel mõisteti elevandi dresseerijale Alois Renz’ile karistuseks 400 eurot.

Tarmo Serva selgitas, et kuna politsei oli juba menetlenud elevandi surmaga seotud asjaolusid ning määranud dresseerija Alois Renz’ile ka rahalise karistuse, siis tulenevalt seadusandlusest ei tohi kedagi sama süüteo eest mitu korda karistada, mis omakorda tähendab seda, et VTA lõpetas täiendava uurimise elevant Medi hukkumise asjus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid