Eesti Lootsi juhatuse esimees Peeter Vään lausus, et muu neid ei huvitanud.

Eesti Lootsi nõukogu liige Kalev Vapperi suhtes on algatatud väärteomenetlus seoses võimaliku toimingupiirangu rikkumisega. Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo kontrollib, kas Vapper käitus seadusevastaselt, kui ei taandanud end hääletuselt, kus Eesti Lootsi nõukogu otsustas toetada Kalevi jahtklubi, mille kommodoor Vapper ise on.

Vapper ise kommenteeris, et ei tea politsei külaskäigust midagi.

Antud paragrahvi kohaselt ehk ametiisiku poolt toimingupiirangu või toimingupiirangu kohaldamata jätmise tingimuste teadva rikkumise eest karistatakse praeguste määrade kohaselt kuni 800 eurose trahviga.