1968. aastal külastas Tšehhi endine president Václav Havel Ameerika Ühendriike ning tõi endaga kaasa koopia Lou Reedi bändi The Velvet Underground albumist "White Light/White Heat". Havel smugeldas albumi tollist läbi ning salaja tehti albumist mitmeid koopiaid. Tšehhi loomeinimeste seas tekitas see kohe suurt sensatsiooni ning ühtlasi külvas album esimesed kommunismivastase võitluse seemned.

Üks, kellele album kohe meeldima hakkas, oli Milan "Mejla" Hlavsa, kes mängis tol ajal sellises bändis nagu The Plastic People of the Universe (PPU). Lisaks Zappa ja Captain Beefhearti lugudele, hakkas PPU oma esinemistel mängima ka Lou Reedi lugusid.

Pärast 1968. aastat, kui Nõukogude Liit tungis Tšehhisse, keelati PPU-l avalik esinemine ära ning nad kolisid n-ö põranda alla, kus jätkasid oma kontsertidega.

Kuna PPU muusikat peeti sotsialismivastaseks, siis arreteeriti selle liikmed koos teiste tuntud Tšehhi artistidega 1976. aastal. Aasta hiljem sündis vastupanuliikumine Harta 77, mille liidriks sai Havel. Kulus veel 12 aastat, enne kui Harta 77 eestvedamisel kukutati Nõukogude režiim Tšehhis.

Ükskord küsis Havel isegi Lou Reedilt: "Kas sa tead, et ma sain presidendiks sinu pärast?"