Keskerakonna annetuste registrist selgub, et aastate lõikes pole Simsoni ja Musta annetused püsivalt samas suurusjärgus.

Tartu ülikooli professori Aadu Musta kõige heldem annetusteaasta oli 2005, mil ta toetas erakonda ligi 90 000 krooniga. 2010. aastal annetas ta aga erakonnale "vaid" 39 105 krooni. Majanduslangusega annetuse vähenemist ilmselt siduda ei saa, sest 2009. aastal annetas Must tervelt 88 620 krooni.

Kadri Simsoni annetused on alates 2005. aastast märgatavalt suurenenud. Toona toetas ta erakonda vaid 1000 krooniga, aastal 2009. aga juba 115 777 krooniga. 2010-1012. aastal ulatusid Simsoni annetused samuti 100 000 krooni kanti, eelmisel aastal oli annetuste summa näiteks 91 710 krooni. Käesoleva aasta esimesel poolaastal pole aga Simson erakonnale sentigi annetanud.

Annetused aastate kaupa:

2005. aastal annetas Must Keskerakonnale 89 615 krooni, erakonna peasekretärist tütar Kadri Simson (tollal Must - toim) aga vaid 1000 krooni. Seejuures tegi Aadu Must mitu suurt annetust samal päeval, 12. septembril - kõigepealt 15 000 ning seejärel 10 000 krooni. Kaks päeva hiljem (14.septembril) annetas ta erakonnale veel 5000 krooni.

Heldeid annetusi jagas Must erakonnale samal sügisel veel - nii 20. oktoobril kui ka 16. novembril annetas ta erakonnale 20 000 krooni ning 18. novembril lisaks veel 10 000 krooni.

2006. aasta oli annetuste poolest märgatavalt tagasihoidlikum. Siis maksis Must erakonna kassasse kokku 46 500 krooni ja Simson 11 909 krooni.

2007. aastal andis Simson erakonna peasekretäri ameti üle Priit Toobalile ning Simsonist sai erakonna aseesimees. Tema annetuste kogusumma oli sel aastal eelmistest juba märgatavalt suurem - 40 196 krooni. Must annetas sel aastal 71 412 krooni.

2008. aastal olid annetajad taas tagasihoidlikumad ning mõlemad annetasid erakonnale veidi üle 40 000 krooni.

2009.aastal kasvas aga annetuse maht märgatavalt. Kadri Simson annetas erakonnale 115 777 eurot ning Aadu Must 88 620 eurot.

2010. aastal koosnesid Aadu Musta annetused igakuistest 3555-kroonistest sissemaksetest ning ulatused aasta lõpuks 39 105 kroonini. Kadri Simsoni panus oli sel aastal aga märgatavalt suurem - 115 777 krooni.

Kui Aadu Musta annetused on regulaarsed ja tavaliselt väiksemamahulised, siis Kadri Simsoni summad erinevad märgatavalt. Maksete ajaloost on näha, kuidas Simson annetas 17. juunil 2010. aastal erakonnale 4016 krooni ning juba järgmisel päeval, 18. juunil tegi ta 54 016-kroonise sissemakse. Sama kordus oktoobrikuus, mil Simson annetas kõigepealt erakonnale 4291 krooni (7. oktoobril) ning seejärel 29 291 krooni (12. oktoobril).

2011. aastal annetasid isa ja tütar taas erakonnale pea võrdse summa - Aadu Musta panus erakonna kassasse oli 85 315 krooni (5452 eurot) ning kadri Simsonil 90 311 krooni (5772 eurot).

Eelmisel, 2012.aastal annetas Kadri Simson erakonnale 91 701 krooni (5861 eurot), Aadu Must aga 67 199 krooni ehk 4295 eurot. Simsoni sissemaksed on ühtlaselt 300 ringis, vaid 21. septembril tegi ta 3800-eurose ehk ligi 60 000-kroonise annetuse.

Käesoleval aasta pole Kadri Simson kahe esimese kvartali aruannete põhjal erakonnale sentigi annetanud, küll aga on lahkelt annetanud Aadu Must, kes on juba esimese kuue kuuga jõudnud erakonda toetada 4194 euro ehk 65 619 krooniga.

Alates 2005. aastast on Kadri Simson ja Aadu Must kokku toetanud erakonda enam kui miljoni krooniga.

Endine keskerakondlane ja Edgar Savisaare usaldusisik Tarmo Lausing rääkis ajalehele Eesti Ekspress, et erakonnakaaslane andis tema kätte "annetajatele" laiali jagamiseks 250 000 krooni ja hiljem veel 100 000 krooni, mille algset päritolu ta ei teadnud.

"See toimus pärast noortekogu juhiks olemist (Lausing juhtis noortekogu 2005. aastani). Mulle anti erakonna tähtsa ametniku poolt raha. Seal oli 250 000 krooni ja ma pidin leidma annetajad,“ rääkis Lausing.

Endine keskerakondlane ja 2000-ndate keskel erakonna juhatusse kuulunud Henri Kaselo rääkis aga Delfile, et nägi 2007. aastal oma silmaga, kuidas mitmeid kordi laotati lauale rahapakke, mida siis erakonna esimehe lähikondlased pidid erinevatel meetoditel "puhtaks pesema". Samuti meenutas ta, et Kadri Simson, toonane Must, kes oli kõnealusel ajal erakonna peasekretär, andis talle erakonna seifist sularaha noortekogu jaoks.

Simson kirjutas reedel oma blogipostituses, et ta ei saa pead anda, et aastate jooksul erakonnas poleks olnud juhtumeid, kus annetaja on keegi muu kui raha omanik.