Rein Müllerson vahetab presidendi ametikohal välja Hisashi Oada, tuntud Jaapani juristi ja diplomaadi, kes hiljuti oli Jaapani suursaadikuks USAs ja ÜRO Rahvusvahelise kohtu presidendiks ja kuulub Jaapani Keisri perekonda, teatas Tallinna ülikool.

Rahvusvahelise Õiguse Instituudi asepresidendiks valiti India jurist ja diplomaat Sreenivasa Rao.

Professor Müllerson on olnud ühenduse liige alates 1995. aastast ja on tänaseni ainus liige Eestist ja endise NL territooriumilt.

Rahvusvahelise Õiguse Instituut on loodud 1873. aastal ja praegu kuulub sinna 130 eluajaks valitud liiget. 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi algul oli selle instituudi liikmeks ka F.F. Martens, kellest Jaan Krossi raamat "Professor Martensi ärasõit".

Rahvusvahelise Õiguse Instituudi istung toimus lõppeval nädalal Tokyos, järgmine istung toimub 2015. aasta sügisel Tallinnas.

Professor Rein Müllerson on Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia president, eesti õigusteadlane ja õppejõud. Väljaspool Eestit on ta töötanud Londoni Ülikooli King's College'is, Londoni Majandus- ja Poliitikateaduste Koolis, Columbia Ülikoolis, Moskva Riiklikus Ülikoolis, NSVL Teaduste Akadeemia Riigi ja Õiguse Instituudis, ÜRO Inimõiguste Komitees ning Nõukogude Liidu Ülemnõukogu presiidiumi esimehe (M. Gorbatšovi) rahvusvahelise õiguse nõunikuna.

Rein Müllerson on mitmete rahvusvaheliste teadusajakirjade kolleegiumide liige ning rahvusvahelise õiguse instituudi (Institut de Droit International) liige.