Edelaraudtee ei saa kindlasti väita, et neil oleks võimalik reisijaveoteenust pakkuda ka uute diiselrongidega. Uued Stadler FLIRT elektri- ja diiselrongid on Aktsiaselts Elektriraudtee omand ning ekslik on arvamus, et me oma põhitegevuseks vajaliku vara kolmandatele osapooltele tingimusteta edasi anname,“ sõnas Elektriraudtee müügi- ja turundusjuht Norbert Kaareste.

Elektriraudtee on alates 2012. aasta suvest teinud ettevalmistusi üleriigilise reisirongiteenuse pakkumiseks. „Täna on meil olemas koolitatud veeremihoolduspersonal ning oleme lõpetamas oma rongijuhtidele diiselrongide juhtimisõiguse andmise tegevusprotsesse,“ selgitas Kaareste.

„Juba täna on Eestis kohal 11 uut diiselrongi ning 1. jaanuariks on Elektriraudtee valmis pakkuma uut, mugavat ja kiiret reisirongiteenust üle kogu Eesti,“ sõnas Kaareste. „Antud tegevus on kooskõlas ka meie ja riigi vahel sõlmitud avaliku teenindamise lepinguga,“ täpsustas Kaareste.

„Kummaline on ka aastaid reisijatevedu kahjumliku ärina näidanud ning seejuures aina enam riigipoolset dotatsiooni vajava Edelaraudtee tänane tegevus, kus läbi mitmete kohtuvaidluste üritatakse takistada Elektriraudtee üleriigilist opereerimist, hoides nii paljude Eesti maakondade elanikud eemal mugavast ja kiirest reisirongiteenusest,“ lausus Kaareste.

„Elektriraudtee pole kunagi olnud riikliku konkursi vastu vedaja leidmise osas, ent me toetame majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi soovi esmalt läbi riikliku operaatori välja selgitada reisirongiliikluse täpne kulubaas. Näeme samuti, et seejärel on riigil võimalik korraldada selgetel alustel ning kõigile osapooltele kandideerimiseks avatud konkurss. Sellisel konkursil osaleks muuhulgas ka Elektriraudtee ning meil kui riigi suurimal reisirongioperaatoril on tugev usk oma võimalikku võitu,“ sõnas Kaareste.

Elektriraudtee soetas kokku 18 elektri- ja 20 diiselrongi. Elektrirongide maksumusest finantseerib 85% Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Hanke tulemusel soetab Elektriraudtee Stadler Bussnang AG-lt kuus 4-vagunilist ja kaksteist 3-vagunilist elektrirongi. Lisaks võtab Elektriraudtee kapitalirendile Stadler Bussnang AG-lt kuus 2-vagunilist, kuus 4-vagunilist ning kaheksa 3-vagunilist diiselrongi.

Hanke raames soetab Elektriraudtee ka kõik vajalikud depooseadmed ning viie aasta varuosad kogu rongipargile. Koos rongide tarnega kaasneb tootjal ka kohustus koolitada välja kõik Elektriraudtee rongijuhid ja depoopersonal.

Hangitavate elektri- ja diiselrongide asub Elektriraudtee teenindama üleriigilist reisirongiliiklust, teostades ka rongide remonti ja hooldust Elektriraudtee AS Pääsküla depoos.

Riigihangete vaidlustuskomisjon kuulutas täna õigustühiseks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Elektriraudtee vahel sõlmitud otselepingu, millega riik andis kogu siseriikliku reisijateveo korraldamise raudteel alates 2014. aastast ilma konkurssi korraldamata Elektriraudteele.

Edelaraudteed esindava advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid vandeadvokaadi ning partneri Triin Biesinger-Jussmanni sõnul on otsuse mõju see, et Elektriraudteel ei ole võimalik uute rongidega alates järgmisest aastast avalikku reisijateveoteenust osutada ning riik peab teenuse osutaja leidmiseks korraldama avaliku konkursi.