Transpordivolinik Siim Kallas rääkis Paides arvamusfestivalil, et tal tuli hiljuti otsustada, milline ettepanek teha Euroopa Komisjonile elektriautode pistikustandardi asjus. Nii tegi ta ettepaneku kehtestada kõikjal Euroopa Liidus ühtseks elektriautode laadimispistikuks Combo tüüpi laadija.

Varasemalt on välja pakutud, et aastaks 2020 võiks igas Euroopa Liidu riigis olla ühtne Combo laadijate võrgustik. Eestis on aga kasutusel teine, Jaapanis toodetav CHAdeMo laadija, mille laadimispunktide püstitamise plaan on juba käiku võetud.

Eesti on just valmis saanud ulatusliku CHAdeMo laadijate võrgustiku, mille kogumaksumuseks on umbes viis miljonit eurot, ning uut tüüpi laadijate paigaldamine tähendaks, et tõenäoliselt tuleks pea sama suur summa elektriautode laadimispunktide võrgustiku loomisel veel juurde maksta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Martin Miido sõnul on siinkohal oluline see, et Eestis sõitvaid elektriautosid on võimalik laadida nii täna kui ka tulevikus ja seda hoolimata kasutatavast laadimisotsiku tüübist.

"Kas tänast laadimistaristut on vajalik täiendada uue otsiku näol või mitte, see selgub heal juhul paari aasta pärast, kuna hetkel on otsustusprotsess alles ettepaneku tasandil ning selle peab lõpuks kinnitama Euroopa Parlament," ütles Miido Delfile.

"Oluline on rõhutada, et olemasolevat laadimistaristut saab kasutada ka edaspidi, küsimus on ainult selles, kas seda on vaja täiendada," lisas ta. "Kuna võimalik täiendus tuleks teha heal juhul aastate pärast, on maksumusest veel vara rääkida."

Ka Siim Kallase nõunik Hanna Hinrikus peab vajalikuks enne ennatlike järelduste tegemist otsus ära oodata.

"Liikmesriigid ja Euroopa Parlament on alles alustanud eelnõu menetlemist," ütles Hinrikus Delfile. "Seega ei ole ühtset standardit veel kehtestatud. Läbirääkimiste üks punkte on ka see, milliseid üleminekumeetmeid oleks mõistlik rakendada, et tagada sujuv uue ühtse standardi kasutuselevõtmine," lisas nõunik.

"Kindlasti ei tähenda uuele standardile üleminek seda, et automaatselt muutuksid kõik seni turul oleva standardi alusel tehtud investeeringud kasutuks. Euroopa Komisjon on avatud ettepanekutele, mis muudaksid ülemineku sujuvaks ning võimaldaksid võimalikult suurel määral kasu saada liikmesriikides juba tehtud investeeringutest, kuni nende loomuliku kasutusaja lõpuni," selgitas Hinrikus.

Hindrikuse sõnul seisab laadimisvõrgustiku ühtse standardi kehtestamise plaani taga idee tagada tulevikus alternatiivkütuseid kasutavate sõidukite kasutatavus kogu siseturu ulatuses. "Eesti kontekstis tähendaks see näiteks seda, et kui Valga elanik oma elektriautoga sõidaks Valka poodi, saaks ta ka Valkas oma sõidukit laadida, mitte ei jääks niiöelda tee peale," lisas ta.

Varasemalt on ajakirjanduses välja toodud, et uut tüüpi laadimispunktide püstitamine võib maksma minna neli miljonit eurot.

Hetkel on Eestis registreeritud 682 laadimispunkti vajavat elektrisõidukit.