Väljakaevamistöid juhatanud arheoloog Ragnar Nurk ütles, et kaevamiste eesmärk oli täpsustada 17. sajandi lõpus rajatud kindlustuste müüride paiknemist ja kõrgusmärke Kaarli puiestee ja Toompea tänava nurgal paikneval haljasalal.

Ajaloolistes müürides kasutatud paekivi detailsemad uuringud viib läbi Eesti selle valdkonna parim ekspert professor Rein Einasto, kes nõustab ka, millist kivi kasutada müüride võimalikul edaspidisel korrastamisel.

Arheoloog Nurk lisas, et esemeleide, mis pakuksid arheoloogilist huvi, kaevamiste käigus üldiselt välja ei tulnud.

„Suure osa sellest kinnistust moodustab endine vallikraav, seega sealt polegi väga ajaloolisi esemeid leida. Mõned leiud olid, kuid need pärinevad alles ajast, kui vallikraav 19. sajandil täideti või veel hilisemast ajast,“ ütles Nurk. Arheoloogiliste eeluuringute tulemused esitatakse Tallinna kultuuriväärtuste ametile.

Arendaja Compakt Kinnisvara juhatuse liikme Martin Lemberi sõnul tuleb vanalinna piirkonnas arheoloogilisi kaevamistöid läbi viies valmis olla kõigeks. „Tänu spetsialistide kiiduväärt eeltööle olid leiud ootuspärased ning prognoositud asukohtades. Leitud ajaloolised müürid on plaanis säilitada ning otsime võimalusi, kuidas neid pärast ehitustööde valmimist ka linlastele uudistamiseks kõige paremini eksponeerida. Mida me aga ei oodanud leida, on naftasaadused, täpsemalt autokütuse reostus pinnases, nagu proovid näitavad. Arhiividokumentidest selgitasime välja, et 1930ndatel aastatel oli Kaarli puiesteele tõepoolest tankla rajatud. Püüame praegu kaardistada kütusereostuse mahtu ning uurime võimalusi selle keskkonnasäästlikuks likvideerimiseks,“ rääkis Lember.

Compkat kinnisvara juhatuse liikme Martin Lemberi sõnul on väljakaevamised osa Vabaduse väljaku uue arendusetapi detailplaneeringu protsessist, mis omakorda aitab sammukese lähemale Vabaduse väljaku terviklikule väljaehitamisele tulevikus. Selle käigus rajab arendaja Compakt Kinnisvara linlastele Vabaduse väljakule kultuuri- ja ajaveetmisvõimalustega avaliku ruumi, mis toob esile Tallinna vanalinna ajaloo- ja arhitektuuriväärtused.