Kohus määras Tsäkkole nelja kuu pikkune tingimisi vanglakaristus kolmeaastase katseajaga, ütles maakohtu pressiesindaja Kristina Ots Delfile.

Sundrahaks tuleb Tsäkkol tasuda 480 eurot ja ekspertiisikulude katteks 2265 eurot.

Tsäkko kaitsja kavatseb otsuse vaidlustada.

Uurimine Tsäkko üle sai alguse juba 2010. aasta sügisel, kui suurema kriminaalasja raames teostati läbiotsimised maanteeametis ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. Alustatud menetluse käigus selgus, et Tsäkko lubas mitmel maanteeameti ja Merko ehituse esindajate vahel toimunud kohtumistel kehtestada tee-ehituse käigus liikluskorraldus, mis tegelikult aga hankelepingutes ega -dokumentides kajastatud ei olnud.

Nimelt toimus 2010. aasta veebruaris maanteeametis koosolek, kus lepiti kokku, et Loo-Maardu teelõigu ehituse puhul peab olema tagatud 1 pluss 1 sõiduraja toimimine koos mõlemal suunal kulgeva teepeenraga, et hädaolukorras oleks liiklemine tagatud. Samas jättis maanteamet aga ka endale õiguse igal ajal tekitada uuesti 2 pluss 2 sõidurada mõlemal suunal, kui eelpool nimetatud liiklus ei toimi.

Seda kokkulepet aga ei olnud kajastatud ei hankedokumentides ega ka üheski lepingus. Samas tuvastas aga Evestuse sõnul uurimine, et selline liikluskorraldus seal toimis, mistõttu oli ehitusfirmal eelis oma ehitustegevuse teostamisel.