Kohtu poolt tühistatud korralduses ei nõustunud valitsus Tallinna linnavolikogu ettepanekuga jätta Mustpeade maja tagastamata, teatas ringkonnakohus.

Kohus leidis, et pole võimalik vaidlustada Bruderschaft der Schwarzenhäupter aus Reval e.V omandireformi õigustatud osapooleks olemist Mustpeade maja tagastamise menetluses.

Nimetatud asjaolu on Tallinna linnakohtu 4.05.1999 otsusega siduvalt kindlaks tehtud. Kuigi nimetatud kohtuotsusega on omandireformi õigustatud osapooleks tunnistatud Tallinna Mustpeade Vennaskond, on ilmne, et otsus on tehtud Bruderschaft der Schwarzenhäupter aus Reval e.V suhtes.

Ringkonnakohus leidis, et apellatsioonkaebuse väited halduskohtu otsuse tühistamiseks alust ei andnud ja nõustus halduskohtu otsuse põhjendustega. Samuti leiti, et halduskohus on juhtinud õigesti tähelepanu vigadele vaidlusaluses korralduses ega ole valitsuse otsustusvabadusse sekkunud. Kohtul on õigus anda hinnang sellele, kas vastustaja on otsuse tegemisel lähtunud asjakohastest kaalutlustest, samuti saab kohus juhtida tähelepanu täiendavatele asjaoludele, millega tuleb kaalumisel arvestada.

Valitsuselt mõisteti Tallinna linna kasuks välja menetluskulud 1296 eurot.

Otsuse võib riigikohtule edasi kaevata hiljemalt 19.07.2013.