Kokku 140 inimest 21 Euroopa ja Põhja-Ameerika riigist on kinnitanud oma osavõttu. Nagu ikka on kutsutud väga eripalgeline seltskond poliitilisi liidreid ning eksperte tööstuse, rahanduse, teaduse ja meedia alalt.

Arutlusele tulevad järgmised teemad:

- Kas USA ja Euroopa suudavad kiiremini kasvada ja luua töökohti?

- Töökohad, õigus toetustele ja võlg

- Kuidas tähtsad andmed muudavad peaaegu kõike

- Natsionalism ja populism

- USA välispoliitika

- Aafrika väljakutsed

- Kübersõda ja asümmeetriliste ohtude levik

- Peamised suundumused meditsiinilistes uuringutes

- Interneti teel antav haridus: lootused ja mõjud

- Euroopa Liidu poliitika

- Arengud Lähis-Idas

- Jooksvad küsimused

Selleaastasest kohtumisest osavõtjate nimekirjaga võib tutvuda ürituse veebilehel.

1954. aastal asutatud Bilderbergi grupi kohtumine on iga-aastane konverents, mille eesmärk on arendada dialoogi Euroopa ja Põhja-Ameerika vahel.

Kogu ettevõtmist on alati süüdistatud salatsemises ning selle ümber on arendatud erinevaid konspiratsiooniteooriaid.

Tavapärasemalt võrreldakse Bilderbergi gruppi Davosi majandusfoorumiga Šveitsis ja see annab osavõtjatele võimaluse rääkida Euroopa ja Põhja-Ameerika ees seisvatest väljakutsetest ilma avalikkuse seatavate piiranguteta.

Kohtumised leiavad aset suletud uste taga ning kutsumata ajakirjanikel on sinna ligipääs keelatud. Mingit päevakorda ega hääletamist ei ole ja avalikke avaldusi ei tehta.