Liiklusliinile oodatakse eeskätt teateid selliste rikkumiste kohta, mis on seotud liiklusõnnetuseni viia võivate olukordadega ning millest politsei hädaabinumbril 110 teate edastamist võiks reeglina pidada ebaotstarbekaks. Kindlasti oodatakse liiklusliinile tähelepaneliku kodaniku kõne, kui märgatakse ristmiku ületamist punase fooritulega, jalakäija ohustamist vöötrajal, suunatuleta reavahetust, turvavarustuseta last autos, üle pidevjoone möödasõitu ning piirkiirusega liikujast möödasõitu. Liiklusliinile helistamine on teataja jaoks mugav, kuna tegu fikseeritakse telefonitsi ning isikul ei tule osaleda menetlustoimingutes.

Liiklusliinile tulnud teate põhjal võetakse liikluseeskirju rikkunud auto valdajaga telefonitsi ühendust ning talle antakse teada, et tema poolt toime pandud rikkumist on märgatud. Seejärel kantakse vastavasisuliste seostega teade ka politsei andmebaasi. Eriti ohtlike rikkumiste tõkestamiseks suunab Liiklusliin aga teele lähima politseipatrulli.

Lõuna prefekt Tarmo Kohv ütles, et liiklusliini puhul saab rääkida rikkuja mõjutamisest läbi manitseva kontakti. „Karistus ei ole ju kunagi eesmärk omaette, pigem vähendab selline mõjutamine rikkuja anonüümsust ning annab teadmise, et liikluses on lisaks politseile ka teisi rikkumiste märkajaid. Sageli on rikkumise toime pannud sõidukid kas rikkuja vanemate või siis sõprade-sugulaste valduses ja nendepoolne tagasiside võib rikkujale sageli valusam olla, kui politseipoolne mõnekümne-eurone trahv, mis reeglina vaid rikkuja teada jääb,“ põhjendas Lõuna prefekt.

Üleriigiline liiklusliini projekt käivitub esialgu juunist kuni septembrikuu lõpuni, misjärel otsustatakse saadud kogemuse pinnalt, kas ja kuidas liiklejad selle omaks võtavad. Liiklusliinile oodatakse teateid iga päev kell 7.00 kuni 19.00 ning liin ei tegele anonüümsete teadetega välistamaks ohtu valekaebusteks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid