Ringkonnakohus jättis muutmata Pavlihhini süüdimõistmise ametiisiku poolt omastamises, dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises, teatas kohtu pressiesindaja.

Nende kuritegude eest jäi jõusse juba maakohtus mõistetud kaheaastane vangistus, mille hulka arvestati eelvangistuses viibitud kaheksa kuud ja 11 päeva. Seega jääb Pavlihhinil kanda veel üks aasta, kolm kuud ja 19 päeva vangistust, mis mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Samuti jäi muutmata Pavlihhinilt 480-eurose sundraha väljamõistmine. Ekspertiisikulu ja Pavlihhini kaitsjatasud kokku 39 851,20 euro ulatuses jäid aga riigi kanda.

Süüdistuse kohaselt, mille ringkonnakohus muutmata jättis, vormistas Pavlihhin aastatel 2006–2011 dokumendid erikuludeks mõeldud summade väljamaksmiseks. Uurimine tuvastas, et need summad ei jõudnud dokumendis näidatud isikuni.

Õigeksmõistva otsuse tegemisel leidis Tartu ringkonnakohus, et süüdistuse kohaselt Pavlihhini avaldatud teave ei olnud riigisaladus. Samuti leidis kohus, et isegi kui oleks tegu olnud riigisaladusega, ei toimunud selle riigisaladuse tahtlikku avaldamist.

Täpsem süüdistuses olev informatsioon on kaitstud riigisaladusega.

Kohtuasja arutati riigisaladuse kaitseks kinnisel kohtuistungil.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid